Van harte welkom op de website van

 

 

Site Navigatie

Home
Contactgegevens

Para Woordenboek

Wie is Louisa

Mijn Paranormale Ervaringen

 

 

Consulten en Workshops

Mailconsult

Telefonisch Consult

Thuisconsult

 

Tarieven

 

Workshop Tarot

Tarotinformatie

Geschiedenis Tarot

Uitleg Tarot

 

Grote Arcana

Kleine Arcana

Leggingen

 

Online Tarotconsulten

 

Paranormale Woordenboek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit Woordenboek  is een samenvatting van de meest voorkomende begrippen, die gebruikt worden in de Paranormale en Alternatieve geneeswijzen.
Ik zal zo goed mogelijk de inhoud ervan aanvullen.

 

Alle informatie op mijn site ben ik niet aansprakelijk voor.
Gebruik maken van de informatie geschied voor eigen risico!
Ondeskundig gebruik kan schade toebrengen!
Bij twijfel raadpleegt altijd een arts of neem contact op met een natuurkundige geneesarts.

 

 

Klik op de letter die u zoekt:
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

 

 

A TOP

 

Aarden

(grounding) is eropgericht om onder alle omstandigheden het contact met het hier en nu te behouden. Het (her)beleven van emoties wordt gemakkelijker / lichter als we ervaren, dat de aarde onze veilige basis is ('grond onder de voeten voelen'),
met andere woorden :dat we altijd weer terugkomen in het hier en nu.

Acupressuur
Bij de behandeling wordt druk uitgeoefend met duimen, vingers en handpalmen op de uit de acupunctuur bekende punten.
Met deze druk wordt een zelfde effect beoogd als met acupunctuur.

Acupunctuur
Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde.
Een zieke wordt behandeld met naalden op specifiek daarvoor uitgekozen plaatsen (acupunten) op het lichaam.
De belangrijkste basisbegrippen zijn:
acupunten      : circa 800 vlak onder de huid liggende 'toegangspoorten' op de meridianen;
meridianen     : energiekanalen;
organen         : materieel-anatomische aspecten en hiermee corresponderende emotie, weefselsoort, zintuig, kleur, windrichting etc.;
qi                  : levensenergie;
yin en yang : tegengestelde krachten, die elkaar in evenwicht proberen te houden;
en het systeem van de vijf elementen : cyclus en ritme.
De acupunctuur kent twee stromingen.
De klassieke acupunctuur houdt zich aan de traditionele filosofie met de daaraan verbonden onderzoeks- en behandelingsmethoden;
de andere probeert een synthese (samenwerkingsvorm) te ontwikkelen tussen de acupunctuur en de Westerse medische wetenschap.
Beoefenaars van beide stromingen zijn in Nederland werkzaam.

Ademhalingstherapie
Fysiologische processen in het lichaam kunnen positief worden beïnvloed door een goede ademhaling.
Dit kan op zijn beurt weer een verbetering van de geestelijke conditie inhouden.
Doordat de ademhaling door zowel het autonome zenuwstelsel als door de vrije wil bestuurd wordt, zou men door eigen ingrijpen lichaam en geest in maximale conditie kunnen brengen en houden.
Ademhalingsoefeningen zijn binnen de ayurveda, de yoga en de Oosterse geneeskunde van essentieel belang.
Ook kunnen zij deel uitmaken van de behandeling door fysiotherapeuten en oefentherapeuten Mensendieck en Cesar.

Affirmatie
Affirmaties zijn teksten, die je in gedachten of hardop uitspreekt en die je gedachten beïnvloeden en versterken.
Zonder dat je het door hebt, gebruik je de hele dag affirmaties, naar jezelf (“Dit lukt me nooit!”), naar je kinderen (“Wat ben jij toch vervelend vandaag!”), naar anderen ("Dat is veel te moeilijk voor jou").
Meestal gebruiken we affirmaties op een negatieve manier.
Door ze bewust en op een positieve manier te gebruiken en regelmatig te herhalen kun je je gedachten over jezelf veranderen - en dus ook je leven.

Want als je denkt, dat je iets kunt, dan trek je als het ware de energie naar je toe om het te kunnen.
Als je denkt, dat je iets niét kunt, maak je een self-fulfilling prophecy: meestal kun je het dan ook niet ,omdat je overtuigingen je tegenhouden.

De wereld is zoveel lichter als je positief in het leven staat.
Waarom zou je jezelf niet gunnen de meest verheven gedachten over jezelf te hebben?

***     " Ik krijg altijd een parkeerplaats."
***     " Ik ben de meest verheven versie van mezelf."
***     " Mijn lijf is prachtig."
***     " Ik geniet iedere dag van alle wonderen om me heen."
***     " Ik genees mezelf."

Soms kan het gebeuren, dat je een bepaalde affirmatie bijna niet over je lippen
kunt krijgen.
Of dat je kwaad wordt of verdrietig, als je een bepaalde affirmatie leest of uitspreekt.
Dat kan betekenen dat bij jou de overtuiging van het tegendeel heel diep zit.
Om uit te vinden waar het probleem zit en hoe je jezelf steeds weer negatieve gedachtes voorhoudt, helpt de volgende oefening:

Neem een stuk papier en trek middendoor een verticale lijn.
Schrijf aan de linkerkant de affirmatie.
Schrijf nu aan de rechterkant de gedachte, die in je opkomt tijdens het schrijven
van de affirmatie.
Herhaal dit net zo lang tot de gedachtes, die je rechts opschrijft positief zijn in plaats van negatief.
Ga door met het opschrijven van de affirmatie, ook al schrijf je 'm honderd keer.

Oefen net zo lang op die bepaalde affirmatie tot je ‘m lachend, met een blij hart, hardop en duidelijk kunt uitspreken.
Pas dan heb je de positieve tekst als waarheid geïntegreerd in jezelf.

Aikido
Moderne Japanse krijgskunst, waarbij de natuurlijke houding, adem en beweging centraal staan.

Akasha-kronieken
Een moeilijk begrip. Simpel gezegd: ALLE gedachten en handelingen in de aura van de aarde/kosmos blijven eeuwig voortbestaan. Net als bijvoorbeeld een videofilm, beeld en geluid maar dan ook gevoel. De hele geschiedenis is voor een geestelijk hoogontwikkeld persoon aan gene zijde ‘op te roepen’. Dit is ‘daar’ een natuurlijk proces en alleen mogelijk voor iemand vanaf de vierde sfeer van licht aan gene zijde. Door ons aardse stoffelijk lichaam zijn we hier (gelukkig) grotendeels voor afgesloten. Dat is beter, want anders zou je erg beïnvloedt worden door al je vorige levens. Na de dood (je overgang) zie je jouw levensfilm van je afgelopen leven.

Astraal
Naast de vertrouwde ruimte: de aarde met de planeten (de stoffelijke wereld), is er op een andere golflengte nog een ‘andere wereld’, namelijk de astrale ruimte. Dit is de wereld van de geest (voor mens en dier). Beide ‘ruimtes’ behoren wel bij de aarde; zoiets als 1a en 1b. In de astrale wereld gebruik je je tweede lichaam, namelijk het ‘geestelijk lichaam’. Je geestelijk lichaam is een eeuwig lichaam, die je altijd bij je hebt gedurende alle levens.

Astrale bezoekers
Personen, die na de aardse dood in het hiernamaals voortleven, komen dikwijls even kijken hoe het met ons (verder)gaat. Een astrale bezoeker komt dus van gene zijde.

AUM
Het woord ‘aum’ (of am, ahm), wat je ongeveer uitspreekt als ‘oom’ (ooohhhhmmm), is een bijzondere klank die iedereen kan toepassen. Door Boeddhisten veel gebruikt in hun meditaties. Door deze klank tijdens je meditatie te gebruiken kan je zelf je geest en aura iets meer tot rust brengen. Deze klank trilt (resoneert) namelijk door van je hoofd, naar je buik/borst, naar je stuitomgeving. Je kunt ook andere woorden/klanken neuriën en gebruiken. Het zal je zonder meer een stukje verder brengen. Probeer het eens een week lang enkele minuten of langer per dag.

Alexandertechniek
De Alexander-techniek werd ontwikkeld door F. Matthias Alexander (1869-1955).
Ziekte werd door hem in verband gebracht met de lichaamshouding van de patiënt.
Lichamelijke, spirituele of mentale belemmeringen zorgen volgens Alexander voor onnodige spierspanning, die kan leiden tot onnatuurlijke houdingen en bewegingen.
Door een actieve persoonlijke opstelling en een juiste begeleiding zouden de houding en beweging kunnen worden verbeterd.
Volgens deze gedachtegang bewerkstelligt een verbeterde houding een algemene verbetering van het functioneren van het lichaam.

Alpha-training
Ook wel Silva Mind control genoemd.
Verbeeldingsoefening en om te werken aan het ontwikkelen van intuïtie en creativiteit en aan de eigen genezingskracht.

Antroposofische geneeskunde
Antroposofische geneeskunde is een medische wetenschap,
die zijn basis vindt in een wereldbeschouwing gebaseerd op theorieën van
Rudolf Steiner.
Hij stelde: 'In de antroposofie vinden bepaalde facetten van bestaande filosofische tradities en van de theosofische levenshouding hun synthese in een geheel nieuwe filosofie, waarin het Christendom centraal staat en waarin door bovenzinnelijke kennis van de mensennatuur gekomen wordt tot een volledige beschouwing van de gehele kosmische realiteit'.
Zijn bijdrage aan de antroposofische geneeskunde noemde hij een verbreding van de geneeskunde.
De officiële geneeskunde wordt in zijn beginselen erkend.
Alleen de wettelijk bevoegde arts mag de antroposofische geneeskunde beoefenen.
Er zijn dan ook, in tegenstelling tot andere vormen van alternatieve geneeskunde geen wettelijk onbevoegde genezers in de antroposofische geneeskunde.

Aroma-therapie
Bij aroma-therapie worden esoterische oliën gebruikt om ziekten te genezen.
Deze natuurlijke oliën worden in verschillende delen van de plant gevormd en komen in wisselende hoeveelheden op diverse tijdstippen van de dag voor.
Bij aroma-therapie wordt aangenomen, dat de etherische aard van de aroma's ervoor zorgt, dat ze toepasbaar zijn op het mentale-emotionele vlak.
De etherische oliën zijn geschikt om door massage op het lichaam te worden aangebracht.
Ook kunnen aroma's via de mond, door middel van therapeutische baden of door inhalatie worden toegediend.

ASR-therapie
ASR (Analytisch Synthetische Responstherapie) maakt gebruik van reflexzonetherapie, acupressuur, moa, kleurentherapie, vlindermassage en energetische homeopathie, waarbij een totaalbeeld van storingssignalen op energetisch gebied, vastgelegd in een gestandaardiseerd patiëntensysteem, geanalyseerd wordt volgens de fysiologische orgaanfunctie-samenhangen.
ASR-therapie is een westers-logische energetische therapie.

Assertiviteitstraining
Training in psychische weerbaarheid.
Men leert voor zichzelf op te komen zonder een ander schade te berokkenen.

Astrodrama
Het beleven van astrologie door muziek, dans, spel of meditatie.

Astrologie
Binnen de astrologie wordt gedacht in analogieën, dat wil zeggen dat elk type mens bijvoorbeeld past bij een edelsteen, plant, dier of een aanleg voor een ziekte.
Een planeet heerst over een bepaalde eigenschap van de mens en beheerst ook zijn gezondheid.
Zie ook bij: medische astrologie.

Aura
Begrip uit de esoterische filosofie.
Elektromagnetisch energieveld, dat de levende mens omringt.
Helderzienden kunnen aura's waarnemen.

Auricolotherapie
Oor-acupunctuur
, in het Westen ontwikkeld door de Fransman Nogier.
Zij is gebaseerd op de principes van de acupunctuur en de reflexzone-therapie.
Er wordt gesteld, dat er een relatie bestaat tussen de verschillende delen van het lichaam en bepaalde punten op het oor.
De relatie kan zowel diagnostisch als therapeutisch worden gebruikt.
Door prikkeling van deze punten zou men elk onderdeel van het lichaam en de verschillende organen therapeutisch kunnen beïnvloeden.

Autogene training
Deze door J.H. Schultz rond 1910 ontwikkelde ontspanningsmethode is met name gericht op het kalmeren van het autonome zenuwstelsel.
De methode maakt gebruik van een soort zelfhypnose, die na voorafgaande training op ieder gewenst moment kan worden toegepast.
Hierdoor kan in korte tijd een toestand van diepe ontspanning worden opgeroepen.

Ayurveda
Ayurveda is een traditionele Oosterse geneeskunde, die waarschijnlijk ruim 3000 jaar geleden is ontstaan in de dalen van de Nijl en de Eufraat.
De meest essentiële denkbeelden van ayurveda zijn: het beschouwen van de mens als één geheel, zonder scheiding van lichamelijke, psychische en emotionele eigenschappen en de tridosha-theorie.
De drie dosha's of elementen zijn: lucht, water en vuur.
De drie dosha's vormen de sleutel voor hoe de arts zijn patiënt zal benaderen.
Het behoort tot zijn taak deze drie krachten binnen het lichaam in evenwicht te houden.
 

Aqua-healing

Dit is een vorm van lichaamswerk in warm water, dat diepe ontspanning en vertrouwen brengt. Gedragen door het water word je door ondersteunende handen zachtjes gewiegd, gestrekt en bewogen. De gewrichten en de wervelkolom krijgen meer ruimte en bewegen soepeler. Je energie gaat vrijer stromen.
Een sessie kan je in contact brengen met je oorspronkelijke energie, waardoor bevroren emoties vrijkomen. Zo kun je je innerlijke verwondingen waarnemen zonder te oordelen, of genieten van ontroerende herinneringen, zoals het warme veilige gevoel in de baarmoeder.
In contact met je oorspronkelijke energie word je waarnemer, waardoor integratie kan plaatsvinden op alle niveaus en dat je thuiskomt in jezelf.

Aqama-massage

Dit is hydromassage met behulp van een warmwaterkussen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de invloed van warmte op de stofwisseling, de doorbloeding en de ontspanning in het bindweefsel, spierweefsel, gewrichten en zenuwen.

 

 

B: TOP


Bach-remedies

Volgens dr. Edward Bach kan men door het karakter en het gevoelsleven te verbeteren ziekten voorkomen en genezen.
Zowel aangeboren karakter- en gedragsproblemen als tijdelijke negatieve stemmingen (vreesachtigheid, besluiteloosheid, jaloersheid, depressie) worden met behulp van de therapeut geanalyseerd.
Vervolgens worden de tegenovergestelde eigenschappen en deugden met de persoonlijke inzet van de patiënt ontwikkeld, zodat de harmonie in de ziel zich herstelt en de lichamelijke klachten verdwijnen.
De Bach-remedies bestaan uit 38 preparaten, gemaakt van bloemen, bomen, kruiden en planten.
De krachten van de bloemen zouden door een speciale bereiding zo zijn verfijnd, dat zij op een hoger niveau van het menselijk wezen kunnen inwerken.

Bewegingstherapie
Lichaamgerichte therapieën, die met behulp van bewegings- en dansexpressie leiden tot psychomotorische en psychosociale ontwikkelingsprocessen.

Bewustzijnsdraad
Je aardse stoffelijk lichaam zit tijdens je leven, door middel van verbindingsdraden, (eigenlijk energiekoorden) vast met je ‘geestelijk lichaam’. Wanneer je sterft ‘breken’ deze koorden. Je gaat dan geheel verder met je geestelijk lichaam. De bewustzijnsdraad zit bij je hoofd vast aan de aura. Voor het gewone oog is dit niet zichtbaar.

Bezetenheid
Bezetenheid in dit verband wil zeggen dat iemand anders (of meerdere personen tegelijk) van gene zijde met een sterkere wil (geestkracht) jouw denken gedeeltelijk of geheel wegdrukt. Spiritistische/paranormale spelletjes, zoals glaasje draaien, zijn ontzettend gevaarlijk, je moet NOOIT op deze wijze iemand ‘oproepen’. Ik raad je als helderziende in alle gevallen af om hier aan mee te doen. Je speelt werkelijk met vuur. Geen enkele aardse dokter (psychiater) kan jou bevrijden van zo’n astrale etter (‘lifter’). Je kunt veel beter afwachten totdat iemand spontaan met een mooie boodschap naar jou toekomt. Over het algemeen zijn spontane boodschappen/berichten goed (inspirerend).

Ook met te veel sterke drank, drugsmisbruik moet je oppassen. Het ‘verlamt’ als het ware je natuurlijke bescherming van je aura. Bijna-dood-ervaringen
Na een zwaar ongeluk of na een zware hartaanval, kan je met je geestelijk lichaam enkele meters boven je lichaam toe staan kijken. Je bent door de klap (ongeluk, zware vergiftiging, ziekte) er ‘uitgeslingerd’. Zolang je verbindingsdraden, tussen het stoffelijk aards lichaam en je geestelijk lichaam, niet verbroken zijn, ben je niet dood. Je zal later weer gewoon ontwaken. Veel mensen veranderen sterk in hun denken en manier van leven na zo’n wonderlijke ervaring. Een bijna-dood-ervaring, afgekort B.D.E., is eigenlijk een korte uittreding/uitstapje met je geestelijk lichaam, in de buurt van je aardse lichaam of in de sferen van gene zijde.

Bovenzintuiglijk
We hebben vijf gewone zintuigen, daarnaast heb je ook vijf (para)zintuigen in het geestelijk lichaam (je geest). Beide lichamen hebben dus dezelfde zintuigen, alleen op een andere golflengte. Met die andere zintuigen doe je paranormale indrukken op. Sommige (para)zintuigen zijn van nature iets actief; dit is bij ieder mens weer anders. Bovenzintuiglijk waarnemen is dus anders waarnemen dan met de zintuigen van je gewone lichaam.


Bio-energetica
Psychotherapie ontwikkeld door Alexander Lowen, waarbij geprobeerd wordt met behulp van fysieke oefeningen emotionele problemen op te lossen en energie weer vrij te maken.

Biodynamische therapie
BDP is een somatisch georiënteerde vorm van psychotherapie.
BDP houdt zich bezig met de werking van levensprocessen in het organisme en tussen het organisme en de omgeving.

Biofeedback
Biofeedback is gericht op het zich bewust worden van de lichaamsfuncties en deze te leren beheersen.
De methode maakt gebruik van apparatuur, die lichaamssignalen kan versterken en zo zichtbare of hoorbare informatie geeft over bepaalde lichaamsactiviteit (hartslag, bloeddruk, spierspanning, hersengolven etc.).
De biofeedback gaat ervan uit, dat men deze signalen kan beïnvloeden en zo de lichaamsactiviteit kan reguleren.

Bircher Benner dieet
Bircher Benner was van mening, dat groente, met name rauwkost, van grote betekenis is voor het optimaal functioneren van het organisme.
Hij veronderstelde, dat zonne-energie die in planten zou zijn opgeslagen, heilzaam is voor de gezondheid.
Door allerlei bewerkingen van groente, zoals koken, wordt de hoeveelheid zonne-energie gereduceerd.
In vis en vlees zou weinig zonne-energie zitten.
Eiwitten die men consumeert dienen afkomstig te zijn van eieren en lactovegetarische producten, maar niet van vlees.

Bloementherapie
Zie: Bach remedies

Buqi
Oosterse geneeswijze, waarbij de Buqi-healer speciale krachten (vibratie, mentale en spontane bewegingskracht) zendt naar specifieke gebieden in de patiënt om bingi en negatieve emoties af te voeren.
Zij/hij doet dit zonder de patiënt aan te raken en via handtechnieken.

Boventoon zingen
Zangtechniek, waarbij de hogere tonen, die met de grondtoon meeklinken,
hoorbaar worden.
Boventoonzingen past in de holistische stemtherapie en kan daarnaast gebruikt worden bij (klank-)meditatie.
 

 

C: TOP


Cel-therapie

Deze therapie is ontwikkeld door de Zwitserse chirurg Paul Niehans (1882-1970).
Bij celtherapie worden weefsel of celsuspensies van foetale of jonge dieren (voornamelijk schapen) geïnjecteerd, met als doel regeneratie en ondersteuning van het fysiologisch functioneren van bepaalde organen of weefsels.
Klieren zoals testikels, ovaria, bijnieren of hypofyses worden uit jonge dieren genomen, gevriesdroogd en als suspensie in een fysiologisch zoutoplossing intramusculair of subcutaan geïnjecteerd.
Omdat er een orgaanspecifieke herstellende werking van de geïnjecteerde cel zou uitgaan, worden bij hartaandoeningen hartcellen en bij leveraandoeningen foetale levercellen geïnjecteerd.

Chakra
Begrip in de filosofie van de yoga.
Chakra's zijn centra voor levensenergie.
Ze kunnen waargenomen worden door helderzienden.
Er zijn in totaal 11 chakra's.
Ze liggen in de meridiaanlijn en hebben een relatie met bepaalde autonome zenuwcentra in het menselijk lichaam.

Chakra-Therapie

Dit is het uitbalanceren van de energiewielen (wat chakra's zijn) in en om het lichaam. De chakra's zijn de toegangspoorten tot de ziel.
Chakra-therapie begint bijna altijd aan het basis chakra, de stuit. Dit chakra is het belangrijkste van alle andere chakra's. Veel mensen beginnen vaak met de ontwikkeling van de hogere chakra's. Velen willen helderziend zijn, maar als het basis chakra niet goed geaard is, je nog veel dingen moet verwerken, ga je niet voor- maar achteruit.


Chelatietherapie
De behandeling is gebaseerd op het langzaam chemisch aantasten van arteriosclerotische plakken in de bloedvaten en op het wegnemen van die
factoren, die aan het ontstaan van deze (degeneratieve) aandoening hebben bijgedragen.
De chelatietherapie wordt voornamelijk toegepast bij arteriosclerotische aandoeningen.

Chi kung
Chi kung (qi-gong, tsi gong) is een zeer oude Chinese methode van lichaamsoefeningen, meditatie en ademhaling.
Lichamelijke en psychische klachten kunnen hiermee genezen worden.

Chirologie
Dit is de officiële benaming voor hand- en nagelkunde.
Het bestuderen van de structuur van de hand wordt als diagnostische methode gebruikt.
Op de linker hand zouden zowel de organen van de linker lichaamshelft geprojecteerd zijn als de erfelijke afwijkingen afkomstig van moederszijde, terwijl op de rechterhand de organen van de rechter lichaamshelft en de erfelijke disposities van vaderszijde zichtbaar kunnen zijn.

Chiropractie
Deze vorm van manuele geneeskunde, die al ten tijde van Hippocrates bekend was, werd door Palmer (1895) als beroepsuitoefening heringevoerd.
De chiropractor houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van de wervelkolom en aangrenzende gewrichten met als doel velerlei ziekten te genezen.
Afwijkingen in de wervelkolom worden als basis van vrijwel alle ziekten gezien.

Christian Science
Christian Science werd door Mary Baker-Eddy in 1879 opgericht.
Christian Science is het genezen van ziekten met behulp van geestelijke middelen.
Via gebed wordt de zieke tot het inzicht gebracht, dat hij volmaakt naar Gods beeld werd geschapen en daarom niet ziek kan zijn.
Men beschouwt ziekte als inbeelding van de geest.
Het foutieve mensbeeld dat de patiënt heeft, dient vervangen te worden door denkbeelden, die het geestelijke in de mens benadrukken.
De patiënt zal hierdoor genezen worden.
 

Counseling (ook wel als counselling geschreven) is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening.
Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

het oplossen of hanteren van problemen
het vinden van antwoorden op vragen
het benutten van ongebruikte mogelijkheden
het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Co-counselen
Zelfhulp-therapie ontwikkeld door Harvey Jackins, waarbij geleerd wordt gevoelens te uiten en emotionele trauma's te verwerken.
Co-counseling heeft de vorm van een soort rollenspel.
De spelers helpen elkaar zonder hulp van een therapeut.

Contrôle
Is een ander woord voor gids of astrale leider. Een contrôle is een beschermer van een paranormaal begaafde die informatie doorgeeft, bijvoorbeeld via beelden, gevoelens en geluiden.

 

 

D: TOP


Danstherapie

Non-verbale groepstherapie, waarbij men met behulp van dans
gevoelens leert ervaren en uiten.

Dematerialiseren
Het totaal laten verdwijnen van een voorwerp of persoon. Dit gebeurt alleen bij enkele zeer bijzondere paranormale mensen. De persoon wordt even later weer terug ‘geplaatst’. Alle stof/materie is in wezen energie(licht). Als je de sleutel tot het bewerken van de energie zou weten dan kan je daar van alles mee doen, zoals: materialiseren, dematerialiseren, bijzonder genezingen verrichten, jezelf verplaatsen, leviteren etc.

Derde oog
Een ander woord/begrip voor een persoon die het vermogen van helderzien heeft. Helderziende mensen ‘zien’ in hun gedachten beelden, kleine filmpjes van het verleden of toekomst. Dit wordt het ‘derde oog’ genoemd. Je ziet dus niet met je gewone aardse ogen maar met het ‘derde oog’.

Deva
Een voor het gewone oog onzichtbaar, maar zeer werkzaam ‘etherisch volkje’. Deze ‘natuurgeesten/wezentjes’ helpen de aarde met het groeien van bijvoorbeeld planten. Al (alles) het stof op aarde wordt door hen verzorgd. Het zijn de grote ‘bouwers van de natuur’. Dat komt omdat wij lichter/etherischer worden, we vergeestelijken. We zullen allemaal later in de toekomst dit helderziend met ons ’tweede gezicht/derde oog’ kunnen zien. Deva’s zijn de ‘bouwvakkers’ van de natuur. Je hebt ook deva’s die zich richten op het helen (genezen) en zich bezighouden met muziek (kunst). In de boekjes van White Eagle wordt vaak gesproken over deva’s.

Dierenriemtekens Zodiak
Er zijn twaalf dierenriemtekens in de zodiak. Alle dierenriemtekens hebben een eigen karakter. Als je bijvoorbeeld honderd personen van het dierenriemteken Ram hebt, dan hebben zij enkele bijzondere overkomsten van karakter. Een geoefend Astroloog kan aan de hand van je geboortetijdstip en plaats een horoscoop (een tekening) maken. In deze tekening kan je verschillende aspecten (karakter, gezondheid, hobby’s, werk, verleden en toekomst etc.) van een persoon ‘lezen’. De informatie die in diverse tijdschriften staan, slaat helemaal NERGENS op. Je kunt bijvoorbeeld ruim één miljoen mensen (1/12 de van de bevolking) met het dierenriemteken ‘Vissen’ niet allemaal op hetzelfde tijdstip laten verhuizen of laten overlijden, zoals daar dikwijls wordt veronderstelt. Een horoscoop is ALTIJD strikt gebonden aan één persoon. Astrologie is een pittige studie.

Direct stem apparaat
In de nabije toekomst wordt een heel fijngevoelig apparaat uitgevonden die je kan vergelijken met een telefoon. Ik noem het de ‘paranormale telefoonverbinding’ met gene zijde. Van twee kanten, deze zijde (aarde) en gene zijde, wordt er hard aan gewerkt om dit bijzondere contact tot stand te brengen. Dit apparaat komt in handen van de staat (gelukkig dan geen misbruik). Er zal hiermee niet geknoeid kunnen worden omdat de meesters van gene zijde (hoge gidsen) er verantwoordelijk voor zijn en blijven. Het zal een grote invloed hebben op de kerk en staat. De denkwijze (het spiritueel besef) van de mens zal onder andere door deze uitvinding enorm in de komende ‘nieuwe’ tijd veranderen’. Er zullen maar een paar van deze apparaten komen en het wordt niet commercieel misbruikt.

Dood
De dood is niet meer dan het uittrekken van een ‘oude jas’. Jij als persoon gaat naar het volgende gebied. Dit volgende gebied wordt zowel: het hiernamaals, gene zijde, land van de dood en de astrale wereld genoemd. Er zijn verschillende gebieden. Dit heeft te maken met jouw niveau van bewustzijn/ontwikkeling. Iedereen gaat naar zijn eigen gebied van ontwikkeling.

Do-in
Japanse zelfmassage, die verwantschap heeft met shiatsu en acupunctuur.
Een stoornis in een orgaan manifesteert zich, doordat bepaalde punten op een meridiaan pijnlijk zijn.
Als therapie moeten dagelijks deze punten gemasseerd en andere oefeningen gedaan worden.


E: TOP

Edelsteentherapie

De basisgedachte is dat edelstenen net als alle materie in de levende organismen, bepaalde trillingen of stralingen uitzenden.
De medische astrologie zegt, dat de trillingstoestand en uitstraling, die zich in een bepaalde edelsteen bevindt, analoog is met de kosmische trilling, die door een bepaalde planeet wordt uitgezonden.
Door nu dezelfde trillingstoestand te herkennen in een planeet, een mens en een edelsteen, weet men welke steen bij een patiënt past om ziekten te voorkomen of te genezen.
Als geneesmiddel wordt de edelsteen meestal op het lichaam gedragen in de buurt van het zieke orgaan.
Het kan ook als homeopathische verdunning worden ingenomen.

Eckankar
Levensbeschouwing gebaseerd op de ideeën van Paul Twitchell ,die het bereiken van een hoger bewustzijnsniveau centraal stelt.

Elektro-acupunctuur
De electro-acupunctuur maakt in haar diagnostiek en therapie gebruik van een aantal waarnemingen.
Door huidweerstandsmetingen zijn punten met een verlaagde electrische weerstand op het lichaam gevonden, die overeenkomen met de in de acupunctuur bekende punten.
De diagnostiek maakt gebruik van het feit, dat er een verband bestaat tussen de acupunctuurpunten en de verschillende organen.
Door toevoer of afvoer van de electrische impulsen op desbetreffende punten zou de vitaliteit van een bepaald lichaamsdeel, orgaan of proces kunnen worden geoptimaliseerd.

Emotioneel lichaamswerk
Samenvoeging van een aantal, veelal lichaamsgerichte, therapeutische technieken zoals bio-energetica, rebirthing, Reichiaans lichaamswerk, gestalt, encounter en primal.
De methode heeft ten doel lichaam en geest in optimale conditie te brengen en te houden voor persoonlijke groei en het herontdekken van eigenschappen als voelen, uiten van emoties, ervaren van levenslust en creativiteit.

Entiteit
Is een ander woord voor een persoon die na z’n aardse leven in het volgende gebied (gene zijde of hiernamaals) voortleeft. Vroeger noemde je dat een ‘geest’, maar dat is een vervelend woord. Ik vind mijn overleden broer geen geest, maar nog steeds een gewoon mens die aan ‘de andere kant’ (hiernamaals) van het leven verder voortleeft.

Wat te doen bij een ongewenste entiteit? Hoe komen wij ervan af?
Deze vragen zijn niet zo eenvoudig te beantwoorden.
Het hangt namelijk af onder welke omstandigheden een entiteit bij ons is gekomen.
Velen houden zich tegenwoordig bezig met paranormale zaken.
Vroeger, heel vroeger, was deze kennis nauwelijks of niet toegankelijk.
Buitenstaanders kregen er niets over te horen.
Er waren nauwelijks boeken en al helemaal geen radio- of tv programma's.
Pas na een geestelijk groeiproces en een inwijding in de materie kon men er iets mee.

Nu kan men werkelijk overal enorm veel informatie vinden.
Helaas ook informatie die minder geschikt is voor een niet-ingewijde.
Boeken over allerlei rituelen zijn zelfs vrij verkrijgbaar. Deze openheid is niet erg gezond.
Wij dienen heel erg goed te beseffen dat wij ons met zeer grote krachten bezighouden.
Velen die hiermee experimenteren hebben geen flauwe notie waar zij mee bezig zijn.
Het kan echt levensgevaarlijk zijn.
Experimenteren met glas en bord trekt ongewenste entiteiten aan.
Doch ook het regelmatig kijken en volledig opgaan in horrorfilms kan entiteiten aantrekken.

Wij leven hier in een stoffelijk lichaam, doch wij zijn vooral ook geest.
Gelijkgestemd trekt elkaar aan.
Wij stralen geestelijk licht uit, de een veel licht en de ander nauwelijks licht.
Dit geestelijk licht kan entiteiten aantrekken die dolen.
Indien men er gevoelig voor is dan kan men echt last hebben van deze entiteiten.
Zij kunnen lichamelijke en geestelijke klachten veroorzaken.
Zij kunnen energie onttrekken en bepaalde gedachten en emoties oproepen.
Een veel gehoorde kreet is: “Je moet de entiteit naar het licht sturen”.
Prima, maar hoe? En laat de entiteit zich wel naar het licht sturen.

Nu is het zo dat de entiteiten die dolen zich echt niet ongelukkig hoeven te voelen.
Hun leven daar kan men vergelijken met een voortzetting van hun aardse leven.
Misschien zijn zij er wel best gelukkig mee, omdat zij niet weten dat een veel groter geluk ligt te wachten achter de voor hen nauwe tunnel of de wankele brug.

Wat vaak wil helpen is het volgende:
Ga naar een kapel en steek een kaars op, bidt en vraag om geestelijke hulp en praat daarna in gedachten met de entiteit.
Vertel dat u het niet prettig vindt dat hij er is.
Vertel dat hij hulp kan vragen aan een overleden familielid of vriend en dat hij geen angst hoeft te hebben.
Zeg dat in het Licht nieuwe kansen en geluk liggen te wachten.
Wens hem vrede en geluk. Sluit af met een gebed en laat de entiteit los door er niet meer aan te denken.
Dit laatste is niet makkelijk, doch noodzakelijk. Wij dienen de 'lijn' te verbreken en verbroken te houden.

Esoterie
Allerlei paranormale/spirituele/occulte wetenschappen, zoals: handopleggen (magnetiseren), helderziendheid bestuderen, kaartleggen, het beoefenen van astrologie, orakelen. Heel lang moesten mensen dit voor zich houden, anders was er gevaar voor eigen leven (de brandstapel). De kerk heeft dit eeuwen lang tegengehouden. Gelukkig kan je vandaag de dag er vrijer over praten en het uitoefenen.

Etherisch lichaam
Dat deel van de aura van de mens die het gewone stoffelijk lichaam van etherische energie voorziet. Soms noemen ze dit ook wel eens het ‘dubbel’, omdat het dezelfde contouren heeft als je stoffelijk lichaam. Een aura bestaat uit verschillende lagen/onderdelen. In het etherisch lichaam liggen zeven grote en tientallen kleinere chakra’s. Dit energielichaam wordt als eerste door een van nature paranormaal gevoelige mensen gezien. (Zie ook de aura).

Enzym-therapie
Enzymen zijn eiwitten, die als biologische katalysatoren van chemische processen functioneren.
Ze geven richting en snelheid aan deze processen zonder daarbij verbruikt of veranderd te worden.
Het functioneren van het gehele organisme is afhankelijk van een goed gereguleerde productie van enzymen.
Vele stoornissen berusten op een gebrekkige aanmaak of slecht functioneren van de enzymen.
De enzym-therapie bestaat uit het toedienen van die enzympreparaten.
De enzymen worden in het lichaam gespoten.

Euritmie
Ontwikkeld door Rudolph Steiner.
(Heil-)euritmie bestaat uit ritmische bewegingen van de ledematen, die geïnspireerd zijn op taal, muziek en kleuren.
De bewegingsvormen corresponderen met processen in het lichaam en kunnen daardoor genezing bewerkstelligen.
Steiner noemde de therapie 'zichtbare spraak'.F: TOP

Feldenkrais

Methode om betere lichaams-houding en lichaamsbewegingen aan te leren, ontwikkeld door Moshe Feldenkrais.

Feng Shui
Feng Shui is een Chinese leer, en betekent letterlijk Meesters van wind en water.
Een Feng Shui-consulent helpt cliënten bewust te worden van hun interactie met de woon-/werkomgeving, en adviseert daarbij.

Fluïdekoord
Een ander woord voor verbindingskoord (het zilveren koord uit de Bijbel). Dit etherisch koord verbindt het aardse grofstoffelijk lichaam met het geestelijk lichaam. Dit koord ‘breekt’ tijdens de dood

Fyto-therapie
Kruidengeneeskunde (ook fyto-therapie genoemd) is iets anders dan homeopathie.
Beide maken wel gebruik van producten uit de natuur, maar de bereidingswijze is geheel verschillend.
Homeopathische middelen worden op een speciale manier verdund, deze verdunning (potentiëring) zou de werkzaamheid van homeopathische middelen bepalen.
Geneeskruiden worden meestal toegepast in de vorm van een aftreksel (thee).
Natuurartsen en natuurgenezers maken vanuit hun visie op gezondheid en ziekte veelvuldig gebruik van geneeskrachtige kruiden.


G: TOP

Gebedsgenezing

Bij gebedsgenezing wordt tot God gebeden om de genezing van een zieke tot stand te brengen.
Daarnaast kunnen andere geestelijke middelen, zoals het opleggen van de handen, het zalven met olie, het gebruik van gezegende voorwerpen of bedevaarten gebruikt worden om genezing te bewerkstelligen.

Gedachtewolk
Als mensen sterk aan elkaar denken kan je soms enkele tellen (aura)wolken van kleuren zien. Dit zijn in werkelijkheid ‘gedachtekrachten’ (gedachten en emoties). Meestal zie je wittige wolken, maar je kunt ook allerlei kleuren of diverse kleurencombinaties zien. Een enkele keer kan je in zo’n wolk een gezicht zien verschijnen; dat kan zowel iemand van ‘deze zijde’ (de aarde) als gene zijde zijn. Deze energieën ‘schieten’ door de ruimte. Ik vind dit, elke dag weer, een wonderlijk kleurig schouwspel. Het zien van aurawolken geeft aan dat je in bepaalde mate paranormaal gevoelig bent.

Geest
Een mens bestaat simpel gezegd uit twee delen. Het tijdelijke stoffelijke voertuig (je tijdelijke aardse lichaam) en een geestelijk lichaam. Het geestelijke lichaam (jij dus) doet gedurende je duizenden levens ervaringen op. Het geestelijk lichaam is eeuwig, dus onsterfelijk. Andere woorden voor geest zijn: entiteit, intelligentie, verschijning, astrale bezoeker, overgegane etc.

Gene zijde
Je hebt deze zijde (de aarde) en gene zijde. Met gene zijde wordt het voortbestaan of hiernamaals bedoeld. Gene zijde is het gebied (astrale sfeer, land van de geest) waar mens en dier na de aardse dood naar toe gaan.


Gemmo-therapie
Bij deze therapie worden plantaardige extracten gebruikt die gemaakt worden van plantenweefsels in de groeifase.
Zo worden knoppen, jonge worteltoppen en jonge loten vers verwerkt en geprepareerd.
Vaak lijken deze preparaten effectiever te zijn dan de overeenkomende fyto-therapeutische preparaten van de gehele plant.

Gestaltherapie
Vorm van psychotherapie ontwikkeld door Fritz Perls.
Hij gebruikte de concepten van Max Wertheimer over de zinvolle gehelen (Gestalte) in zijn psychotherapie.
De Gestalttherapie gaat uit van het idee, dat de mens een organisme is, waarin alles met alles verbonden is.
Bij Gestalt is niet het persoonlijke verhaal belangrijk, maar wel het proces.
Binnen Gestalttherapie zijn veel benaderingen mogelijk.

Gidsen

Een gids, door sommigen beschermengel genoemd, is een onzichtbare entiteit, die te allen tijde bij je is. Hij helpt je, steunt je en begeleidt je, waar hij of zij kan. Gidsen praten tegen je, telepatisch, het is de stem van binnen, je innerlijke stem. Door er bewust contact mee te maken, kun je je leven verrijken.
Er bestaan verschillende soorten gidsen. Een overleden oma, of een ander overleden persoon, waarvan men in het leven veel heeft gehouden, kan ervoor kiezen bij je te blijven tot je zelf overlijdt.
Er zijn ook gidsen, die men kent uit vorige levens, mensen waar men destijds mee heeft geleefd, die je begeleiden in je huidige leven. Deze gidsen hoeven zelf niet meer op aarde terug te komen, maar hebben vrijwillig ervoor gekozen zich over jou te ontfermen. Vaak hebben ze honderden jaren geleden een leven met je gedeeld. Sommigen noemen dergelijke gidsen hoofd- of oergidsen, 'uit-geïncarneerde' gidsen. Meestal blijven deze gidsen gedurende alle levens,die je nog te gaan hebt, hier op aarde bij je.

Glaasje draaien
Een paranormaal/spiritistisch spelletje om in contact te treden met gene zijde. Je hebt bijvoorbeeld het kruis en bord spelletje ‘oui/ja-bord’. Dit is beslist heel erg gevaarlijk, want vervelende overleden personen komen hier als eerste op af. Je kunt je er beter niet mee bezighouden, omdat zo’n persoon je leven negatief kan gaan beïnvloeden als hij hier de kans voor krijgt (jij zelf geeft). Zo’n astrale etter (ook wel lifter genoemd) gaat niet zomaar weer weg. Sommige personen raken daardoor zelfs ‘bezeten’ en komen in de psychiatrie terecht.

God
De Schepper van ‘al’ het leven. Wij zijn allemaal godsvonken. Deze ‘Kracht’ drukt zich uit door al het leven. We zijn en worden Godsmensen. We moeten onze aangeboren goddelijke vermogens, die in de kiem zitten, verder ontwikkelen. Er wordt ook wel eens gezegd dat wij ‘de gedachten’ van deze Kracht/Schepper zijn. Er is geen bestraffende God.


H: TOP

Handlijnkunde

Methode, die aan de hand van lijnen en vorm van de hand uitspraken doet over karakter, gezondheid en toekomst van een persoon.

Handoplegging
Een omvattende term voor het behandelen met energie. Handoplegging kan d.m.v. verschillende technieken uit worden gevoerd, zoals reiki, magnetiseren en universele energie. Handoplegging word ook in sommige kerken uitgevoerd, de meeste "gewone" behandelaars hangen echter niet een bepaald geloof aan. Met handoplegging kunt u uw lichamelijke en geestelijke klachten doen verminderen of zelfs doen weghalen.

Haptonomie
Haptonomie is de leer der tastzin, het gevoel en het gevoelsleven.
Door gebruik te maken van alle aspecten van de tastzin kan de haptonomie een fundamentele bijdrage leveren aan de lichamelijke en geestelijke ontplooiing van de mens.
Via de haptonomische methode, waarbij de aanraking een centrale rol speelt, tracht men de mens tot zelfhulp aan te zetten, zodat hij zichzelf weer als goed ervaart en dat bevestigd weet.

Healing
Engelse uitdrukking voor genezing.
Meestal wordt er een genezingspraktijk mee bedoeld, waarin een mediamiek begaafd persoon krachten uit andere dimensies doorgeeft.
Via handoplegging wordt contact gemaakt met de energie van de cliënt.
De vrijgekomen energie is de basis van de genezing.
Cliënten doen zelf ook oefeningen.
 

Healing Touch (helende aanraking)

Deze aanraking - boven of op het lichaam - wil zowel het lichaam, de gevoelens, het mentale als het spirituele van de mens aanraken. Healing Touch werkt via de handen in het energieveld (aura) en de energiecentra (chakra's), met het doel het zelfhelend vermogen te stimuleren en kan ook op dieren worden toegepast. Healing Touch is geen vervanging voor maar een aanvulling op de reguliere medische hulpverlening.

WANNEER IS EEN HEALING TOUCH -BEHANDELING AAN TE RADEN?
pijnbeheersing - tenniselleboog – wond- en fractuurherstel - voor en na operaties - diabetes - stervensbegeleiding - burnout - preventieve zelfzorg - nek- en rugproblemen - angstproblemen - premenstrueel syndroom - verhoogde bloeddruk - hoofdpijn en migraine - reuma / gewrichtsklachten - chronische vermoeidheid - spirituele verruiming en groei - verzwakt immuun systeem - verwerking van verlies - algehele ontspanning.


Heilpedagogie
Zorg voor geestelijk gehandicapten, op antroposofische grondslag.
Er wordt gebruik gemaakt van kunstzinnige vorming, arbeids- en bewegingstherapie.

Helderhoren
Het in je gedachte ‘horen’ van een stem. Deze stem is vaak erg zacht, maar wel herkenbaar en makkelijk te onderscheiden. Meestal zegt jouw persoonlijke gids van gene zijde (dat kan een familielid zijn) iets. Je kunt ergens op gewezen worden (gewaarschuwd) en soms wordt er iets voorspelt. Het gebeurt ook dat een toevallige ‘voorbijganger’ iets zegt wat nergens op slaat. De astrale leider/gids van een medium heeft de mogelijkheid om iets in gedachten (telepathisch) te zeggen. Helderhoren staat in verband met de keelchakra.

Helderruiken
Het op paranormale wijze ‘ruiken’ van bijvoorbeeld iemand’s parfum, sigaren, olie of zelfs ziekte. Ook iedere aura heeft zo zijn eigen specifieke luchtjes. Geestelijke mensen ruiken bijvoorbeeld veel prettiger dan zeer materialistische mensen. Je kunt zowel van mensen van deze zijde (nog op de aarde) als overgegane personen (gene zijde) geurtjes ruiken. Een overgegaan persoon gebruikt een geur voor jou als herkenning. Meestal ruik je ‘iets’ een paar tellen, dan is het weer weg.

Heldervoelen
Heldervoelen is iets aanvoelen zonder voorkennis of nog zonder dat een persoon iets gezegd heeft. Je kunt iemand z’n stemming, ziekte, bezigheden, wensen, zomaar ‘opvangen/aanvoelen’. Het is niet eenvoudig om je eigen wensen/gevoelens te scheiden van paranormale ingevingen/gevoelens. Soms kan je iets al in de verre toekomst (voor)voelen.

Helderziende
Een persoon die in z’n gedachten zwart-wit, in kleurenbeelden of ‘foto’s van mensen, dieren of situaties ziet. Je kunt een beeld(en) of klein filmpje zowel in het (verre) verleden als in de toekomst zien. Enkele helderziende mensen zien aura’s rond mensen, dieren, planten en materie (zon, planeten, wolken, water etc.). Niet elke paranormaal gevoelige persoon gaat (hoeft) met z’n gaven beroepsmatige iets (te) doen. Sterke helderziende mensen hebben bewust contact met hun geestelijke leider van gene zijde. Zij krijgen informatie door in de vorm van bijvoorbeeld beelden of filmpjes.

Helderziendheid
Het ‘zien’ van aura’s, beelden en kleine ‘filmpjes’ over mensen, dieren etc. in je gedachten (hoofd). Deze beelden worden dikwijls door personen van gene zijde op je ‘gedachte(scherm)’ afgedrukt. Sommige helderziende mensen ‘praten’ ook in gedachten met overgegane personen. Voor sommige mensen is het hinderlijk om steeds onbekende mensen (verschijningen) te zien. Je kunt ook oude beelden zien van personen of situaties die al lang geleden hebben plaatsgevonden. Helderziendheid trekt automatisch helderhorendheid aan.

Hemel
De betere en mooiere gebieden waar je na je aardse dood naar toe gaat. De hemel is min of meer een bijbels woord. Tegenwoordig spreek je over de sferen van licht (bewustzijn) van gene zijde. We groeien/evolueren naar steeds hogere (bewustere) gebieden in de ruimte van de Schepper.

Hiernamaals
Het leven na het aardse leven (na je dood). Synoniemen zijn: het voortbestaan, gene zijde, land van de geest, land van de dood.

Homeopathie
Homeopathie is een geneeswijze, waarbij men een ziekte bestrijdt met een middel dat bij de gezonde mens verschijnselen veroorzaakt, die op de ziekte lijken.
Het lichaam wordt aangespoord om zich tegen de ziekte te weer te stellen.
In Nederland wordt de therapie zowel door artsen als door niet-artsen gegeven.
Daarnaast zijn er bij de apotheek, drogist en reformwinkel een aantal homeopathische middelen te koop tegen bijvoorbeeld verkoudheid.
Deze horen echter niet bij de klassieke homeopathie en vallen soms eigenlijk onder kruidengeneeskunde.
Homeopathische middelen zijn zonder recept verkrijgbaar.

Bij homeopathie onderscheidt men klassieke homeopathie, klinische en complex-homeopathie.
De klassieke homeopathie is de beoefening van de homeopathie, zoals deze oorspronkelijk ontwikkeld is, met de in achtneming van de kenmerkende principes:
gebruik maken van de tweeledige werking van allerlei stoffen;
het bereiden van geneesmiddelen door middel van verdunnen en schudden van de uitgangsstof;
het uittesten van geneesmiddelen op gezonde mensen (geen dierproeven);
ieder mens is een uniek wezen en heeft een individueel geneesmiddel nodig;
een holistische mensvisie. |

In de klinische homeopathie geeft men homeopathische middelen voor afzonderlijke klachten.
Middelen worden niet voorgeschreven op grond van het totale symptomenbeeld.
 
In de complex-homeopathie worden verschillende homeopathische middelen met affiniteit tot bepaalde klachten samengevoegd.

Hydrotherapie
Hydrotherapie (ook wel balneotherapie genoemd) is het therapeutisch gebruik van water ter voorkoming en behandeling van ziekte.
Bij de hydrotherapie zijn veel variaties mogelijk: watertemperatuur, hydrostatische druk, begietingen, zweetbaden, Turkse baden, gebruik van wikkels, pakkingen en kompressen.

Hypnose
Hypnose wordt gedefinieerd als het teweegbrengen van een veranderde, op slaap gelijkende, bewustzijnstoestand, waarin de gehypnotiseerde persoon een sterk verhoogde ontvankelijkheid vertoont suggesties te accepteren.
Het resultaat van hypnose is afhankelijk van wat de patiënt wil en kan doen.


I: TOP

Incarneren
Het weer geboren worden/terugkomen op aarde. Mensen hebben duizenden levens achter de rug (reïncarneren). Na de bevruchting ‘daalt’ jouw geest/ziel spoedig in het vruchtje (baby). Je hebt direct verbinding met je toekomstige ouders, broertjes of zusjes. De gedachten om in een vroeg stadium te aborteren is onjuist. Je ‘blokkeert’ de weg van de persoon die graag naar de aarde komt. Opmerking: ik vind wel dat een dergelijke beslissing iemand zijn persoonlijk keus is.

Ingevingen
Een paranormale ingeving/ervaring/een plotselinge indruk. Dat je van ‘buitenaf’ een gedachte/gevoel/een beeld van iemand of iets krijgt. Iemand van DEZE ZIJDE of GENE ZIJDE brengt op telepathische wijze informatie van ‘aura naar aura’ over. Zij ‘leggen’ de informatie in jouw aura/geest. Soms ‘vang’ je spontaan een gedachte of een gevoel van iemand op zonder dat hij daar bewust van is.

Ingewijdenen
Een ingewijdene is een persoon die inwijdingen heeft gekregen. Na duizenden levens krijgen we meer inzicht in onszelf, de ander en omgeving. We worden geestelijk bewust. Er heeft door al die ervaringen een verdieping in bewustzijn plaatsgevonden, dit is eigenlijk een automatisch proces. Sommige mensen hebben even ‘achter de spirituele schermen’ mogen kijken. Zij beginnen de wetten die in ons heelal heersen te erkennen en te begrijpen. Je kunt tot op verschillende niveau’s ingewijd zijn. Een persoon begrijpt steeds een stukje meer van het leven. Ik praat liever over een persoon die afstemming heeft op een bepaalde sfeer/gebied van bewustzijn. Na de stoffelijke dood ga je naar het gebied waar je dan thuishoort.

Inwijding
Je begrijpt tot een bepaald niveau jezelf, een ander en het leven in z’n algeheelheid. Een inwijding is een punt van evolutie waar je bewustzijnsverruiming (innerlijke verdieping) ervaart. Je krijgt dan ook andere/hogere energie in je chakra’s. Anders gezegd: je kunt deze energieën beter opnemen en daardoor verandert je ‘kijk’ op het leven. Het leven is eigenlijk één grote inwijding. We groeien/evolueren allemaal: mens en dier, naar een volgende/hogere planeet.

Iriscopie/Irisdiagnostiek

Iriscopie is een vorm van diagnostiek, die het mogelijk maakt stoornissen in het lichaam te herkennen door middel van abnormale vlekken, lijnen, verklaringen in het regenboogvlies (iris).
Het is dus geen geneeswijze, maar een mogelijkheid om ziekten op te sporen.
Iriscopie wordt vaak toegepast door therapeuten ,die daarnaast kruiden of homeopathische middelen voorschrijven.
Er zijn in Nederland circa 300 iriscopisten, onder hen een tiental artsen.
De overigen hebben geen officiële status binnen de geneeskunde.
De officiële geneeskunde kent geen waarde aan de iriscopie.

Integrale massage
Combinatie van klassieke en energetische massage, reflexologie en meridiaanmassage.

Integratieve massage
Dit is vooral een ontspanningsmassage. Er wordt gewerkt met intuïtieve massage
(klassieke massagetechnieken, zoals strijken en kneden, op holistische wijze toegepast), dynamische massage (een beweeglijke manier van masseren waarbij vloeiende schud en wiegtechnieken worden gebruikt om te ontspannen en losser te worden) en polariteitsmassage (handen leggen om energie te laten stromen). Door het leggen van verbindingen kan energie vrijer gaan stromen. De massage wordt toegespitst op de cliënt en is meestal een totale lichaamsmassage.

Intuïtieve massage
Massage, waarbij de masseur zich laat leiden door de eigen intuïtie.
Is masseren vanuit je hart: je hart door je handen laten stromen. Je werkt niet volgens een plan of schema vanuit je hoofd, maar je luistert naar wat je wordt ingegeven in je contact met degene die je masseert. Je handen worden gestuurd vanuit je hart, je centrum, je intuïtie, niet vanuit je hoofd.
De massage werkt helend op de structuur van het lichaam (spieren, bloedcirculatie, huid) en op de energie (aura, chakra's). Intuïtie of ingeving is een bron van kennis over onszelf, de wereld en de mensen om ons heen. Voor intuïtieve massage is het nodig die bron weer aan te boren en tevens is de massage ook een weg naar die bron toe.


Intuïtieve ontwikkeling
Het ontwikkelen van het vermogen om zonder denken of redeneren inzicht te krijgen in situaties.


J:
TOP

De J is in behandeling voor invullingK: TOP

Kinesiologie

Een genezingsmethode, waarbij diverse vormen van massage worden toegepast.
Achterliggende gedachte is dat spieren in relatie staan tot bepaalde organen en meridianen.
Grondlegger in de jaren zestig was de Amerikaanse chiropractor
George Goodheart.
Zie ook: Toegepaste kinesiologie en Touch for health

Kirlian fotografie
Het Russische echtpaar Kirlian maakte in de jaren dertig stralingsvelden zichtbaar rondom lichaamsdelen en plantendelen.
Door het opwekken van een hoge elektrische potentiaal tussen object en geïsoleerde elektrode ontstaat een interactiepatroon tussen vrije elektronen uit het object en een fotografische film.
Met behulp van deze fotografie werd gedacht dat de menselijke aura fotografisch kan worden vastgelegd.
Ook ziekten zouden in de aura afleesbaar zijn.
Het Russische echtpaar Kirlian gaf voor het eerst bekendheid aan het zichtbaar maken van een stralingsveld rondom elk lichaamsdeel of object
.

Kleurentherapie
Bij deze therapievorm is de basisgedachte dat het gebruik van kleuren (met name gekleurd licht en gekleurde ruimten) als genezende of heilzame kracht aangewend kan worden.
Kleuren zouden de mens op vele manieren kunnen beïnvloeden.
Men neemt op zowel lichamelijk als op psychisch niveau het effect van kleuren waar.
Er zijn gegevens, die erop wijzen, dat kleuren bepaalde lichaamsprocessen kunnen beïnvloeden.

Kruiden geneeskunde
Zie: fytotherapie.


Kum Nye

Komt voort uit het Tibetaans Boeddhisme en richt zich op beweging, adem, (zelf)massage, meditatie en mantra-zingen. De oefeningen zijn eenvoudig en hebben een diepgaande, harmoniserende en ontspannende uitwerking, waardoor we in contact komen met helende kwaliteiten en diepere gevoelslagen.
Bij de aanraking en druk van de Kum Nye Zelfmassage worden we ons bewust van specifieke gewaarwordingen, die verbonden zijn met bepaalde punten op of in ons lichaam.


Kunsttherapie
Kunsttherapie (ook wel creatieve therapie genoemd) is te verdelen in een diagnostisch en een therapeutisch aspect.
Bij psychiatrische patiënten wordt de kunsttherapie gebruikt om met behulp van een analyse van de expressie inzicht te krijgen in de gesteldheid van de patiënt.
Daarnaast omvat de kunsttherapie een scheppende daad, een verwezenlijking van een idee, het van zich af schilderen of boetseren.
Dit zou een versterking van de eigen persoonlijkheid kunnen bewerkstelligen.
Een eigen richting is de kunstzinnige (beeldend en muziek) therapie op antroposofische basis.

Kuuroordtherapie
Kuuroordtherapie omvat een groot aantal verschillende therapievormen rond de behandeling met baden, die gericht zijn op zowel het herstel als de preventie van ziekten en aandoeningen.
Er wordt bij de behandeling gebruik gemaakt van natuurlijk mineraalwater door er in te baden, het te drinken en er de dampen van in te ademen.
Daarnaast kan men binnen het kuuroord gebruik maken van fysiotherapie, bewegingstherapie, licht- en luchttherapie, ademhalingstherapie, diëtetiek en psychotherapie.


L: TOP

Lachmeditatie

Methode om te lachen 'zonder reden' ,die bevrijdend en genezend kan werken.
Een variant van deze de lachmeditatie, ontwikkeld door Bhagwan, is in Nederland geïntroduceerd door Swami Prem Dhyana (E. Soturius).

Levitatie
Dit is de mogelijkheid om met behulp van een meditatie-techniek het fysieke lichaam op te heffen door het los te maken van de zwaartekracht, het te laten zweven.

Lichaamswerk
Systeem van fysieke oefeningen en massage, waarbij het lichaam gebruikt wordt om emotionele problemen op te sporen en op te lossen.

Lichtbollen, zie Orbs

 

Light Body

De light body is de mens zoals hij bestaat in de hogere dimensies.
Door je light body te doen ontwaken maak je contact met jezelf, zoals je bent op een hoger niveau, jij als ziel.
Naast het fysieke lichaam hebben we een emotioneel en een mentaal lichaam. Deze lichamen kunnen meer of minder in harmonie, meer of minder in stroming zijn.
Je light body is een nieuw lichaam, een nieuwe laag in je aura. Het is een spirituele schittering, het is het lichaam van je ziel. Door het ontwaken van je light body kun je meer licht van je ziel opnemen en gaan leven als ziel op aarde.

Lymfedrainage
Bij deze massagemethode wordt de lymfecirculatie gestimuleerd door monotone en langzame en spiraalvormige pompbewegingen met de duimen op de lymfebanen.
Omdat een goed werkend lymfesysteem de gezondheid mede bepaalt (het is essentieel bij de afweer en bij de stofwisseling) dient men het lymfesysteem te activeren.


M: TOP

Macrobiotiek

Grondlegger van de macrobiotiek is George Oshawa (1892- 1966).
Het is een voedingssysteem, dat gebaseerd is op de Yin-Yang -filosofie.
Afhankelijk van de lichamelijke toestand dient men een bepaald evenwichtig dieet te volgen, dat voornamelijk is opgebouwd uit producten van het seizoen, verkregen uit het gebied, waar men woont.

Magnetiseren
Genezingsmethode, die stelt dat het dierlijk of menselijk magnetisme van de één, een gezond makende invloed heeft op de ziekte of aandoening van de ander.
De magnetiseur strijkt meestal met zijn handen boven (niet op) het zieke lichaamsdeel van zijn patiënt.
Grondlegger is de Duitse arts F.A. Mesmer (1734-1815).

(MAGNETISME)

Gezondheid, zowel van lichaam als van geest, is afhankelijk van een magnetische kracht, die een uitdrukking is van de affiniteit der atomen en moleculen. Ziekte betekent een tekort aan magnetische kracht.
Een magnetiseur heeft de mogelijkheid magnetisme in zichzelf te concentreren door het beheersen van de ademhaling, door de wil krachtig te maken en door magnetisme uit de kosmos in zich op te nemen. Hij kan via zijn vingertoppen, ogen, adem e.d. zijn magnetische kracht laten afvloeien op de cliënt en deze genezen / verlichten door middel van handoplegging en /of strijkende bewegingen langs het fysieke lichaam.

Mandala

Het woord betekent letterlijk cirkel. Een mandala is een cirkelvormige, symmetrische afbeelding, maar het is veel meer dan dat. De mandala is een symbool en een symbool verwijst naar een verborgen inhoud, die men dan niet herkent. Daardoor kan de mandala een middel zijn van kennis overdragen, of men zich daarvan bewust is of niet. Door de mandala in gedachten binnen te gaan kan men kennis over zichzelf verwerven en zich ontdoen van het niet kennen, dat ons leven verduistert. We kunnen steeds meer tot de ontplooiing van onze ongekende mogelijkheden komen door de verborgen symboliek rondom ons te leren 'lezen'.

Manuele therapie
Manuele therapie of manuele geneeskunde wordt ook wel 'bottenkraken' genoemd.
Dat komt, omdat er bij manuele therapie vaak een krakend geluid te horen is.
Door het toepassen van bepaalde handgrepen probeert de manueel therapeut een gestoorde gewrichtsstand en -functie te herstellen.
De nadruk ligt daarbij op de gewrichten van de wervelkolom.

Massages
Onder massage wordt verstaan, het toepassen van handgrepen op het doorgaans blote en ontspannen lichaam met als doel de lichaamsfuncties te onderhouden of te verbeteren.
De massage krijgt in toenemende mate aandacht in onze samenleving.
Dit geldt zowel binnen de fysiotherapie als bij niet-beroepsmatige toepassing van de massage.
Een groot aantal nieuwe massagetechnieken is de afgelopen tien jaar geïntroduceerd.
Een deel van deze technieken wordt door fysiotherapeuten uitgevoerd, een ander deel behoort tot het gebied van de alternatieve geneeswijzen.

Mazdaznan
Mazdaznan is een levensbeschouwing, afkomstig uit Perzië, waarin de geneeskunde een belangrijke rol speelt.
Het is gebaseerd op lichamelijke en geestelijke gezondheid en betekent zoveel als 'de goede gedachte die alles beheerst'.
De Mazdaznan streeft naar volmaaktheid van lichaam, ziel en geest, waarbij een optimale gezondheid noodzakelijk is.
Het biedt een breed scala van therapiemogelijkheden om dit te bereiken.

Medische astrologie
Deze tak van astrologie gaat ervanuit, dat het kosmische patroon een beslissende invloed heeft op gezondheid en ziekte.
Uit de geboortehoroscoop is op te maken voor welke ziekten men in principe gevoelig is, welke organen een zwakke schakel kunnen vormen.
Tevens is te zien welke soort therapieën op de patiënt het meest effectief zouden werken.
De astrologie gaat ervanuit, dat het kosmisch patroon horend bij een bepaald individu zich uitdrukt in de ziel, in het lichaam, en in zijn omstandigheden.

Meditatie
Het verzinken in een toestand van diepe ontspanning.

Meridiaanmassage
Hierbij wordt de energiestroom door de in de acupunctuur bekende meridianen met behulp van massage beïnvloed.
Een activering wordt bereikt door in de richting van de energiestroom te masseren, terwijl een sedering tot stand komt door tegen de stroom in te masseren.

Metamorfose-massage
De basisgedachte van deze therapievorm is dat door massage van een bepaalde lijn aan de binnenzijde van de voet men disharmonische ervaringen, opgedaan voor de geboorte, kan verwerken en oplossen.
Door met de duim langzaam ronddraaiende bewegingen over de lijn te maken kan een ervaren masseur nagaan, waar mogelijke blokkades zitten.

Mesologie
Concept van geneeskunde, waarin reguliere medische kennis op effectieve wijze wordt geïntegreerd met kennis uit complementaire geneeswijzen in onderzoek en behandeling van vooral chronische aandoeningen.

Moerman-dieet
De Vlaardingse arts C. Moerman ontwikkelde een eigen dieettherapie tegen kanker.
Moerman zag gezondheid als een evenwicht tussen twee polen: vitaliteit en mortaliteit.
Zolang de vitaliteit zich door assimilatie kan handhaven, wordt de mortaliteit teruggedrongen en onderdrukt.
Zijn onderzoek richtte zich op de stoffen, die in staat zijn de vitaliteitspool in optimale staat te brengen.
Hij stelde een zorgvuldig samengesteld dieet samen, dat werd aangevuld met een achttal essentiële stoffen: jodium, citroenzuur, gist (vitamine B-complex), ijzer, selenium, vitamine A, vitamine E en D.

Mora-therapie
Deze therapievorm stelt dat alle materie trilling is.
Het frequentiepatroon van de mens zou afhankelijk zijn van ziekte en gezondheid.
In de Mora-therapie dient het 'patiënt-eigen frequentiepatroon' als uitgangspunt voor de therapie.
Volgens de onderliggende theorie wordt een frequentiepatroon, dat uniek is voor iedere persoon en iedere ziekte in twee componenten onderverdeeld: een pathologisch-disharmonische en een fysiologisch harmonische component.
In de apparatuur die is ontwikkeld door Morelle en Rasche wordt de harmonische component gescheiden van het pathologische frequentiepatroon.
Het harmonische patroon wordt nu weer teruggevoerd naar de patiënt, terwijl de pathologische, disharmonische component met behulp van een omkeerschakeling omgepoold wordt en dan weer naar de patiënt wordt teruggevoerd.

Muziek-therapie
Bij de oefening van deze therapie gaat men uit van de gedachte, dat door het zingen van passende gezangen, bijvoorbeeld tijdens lichamelijke arbeid, of door het luisteren naar bepaalde muziek, klieren en spieren worden geactiveerd of in hun activiteit worden gereguleerd.


N: TOP

Natuurgeneeskunde

Vaak wordt de term 'natuurgeneeskunde' gebruikt als verzamelnaam voor alle alternatieve therapieën.
Dat is niet helemaal juist.
Onder natuurgeneeskunde vallen alleen die natuurlijke behandelmethoden, die uitgaan van het bestaan van een zelfgenezende kracht bij mensen.
De natuurgeneeskunde ondersteunt en vergroot deze kracht en probeert op die manier aandoeningen te voorkomen of te genezen.
In de natuurgeneeskunde zijn verschillende 'scholen' en er wordt gebruik gemaakt van zeer uiteenlopende therapeutische methoden.

Neuraaltherapie
Bij de neuraaltherapie worden procaïne of daaraan verwante lokaal-anesthetica op bepaalde plaatsen van het lichaam geïnjecteerd.
De neuraaltherapeutische behandeling gaat er van uit dat neurovegetatieve functiestoornissen of orgaanziekten via het zenuwstelsel te beïnvloeden zijn.
De neuraaltherapeut ziet een stoorveld, dat op iedere plaats in het lichaam kan ontstaan (oude littekens, ontstoken tanden, vullingen van kiezen, amandelen enz.) als oorzaak van ziekte.

Neurolinguïstisch programmeren (NLP)
NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring.
Psychotherapie is een van de toepassingsgebieden.
Bij de NLP-therapie krijgt de cliënt de instructie om van buitenaf naar zijn/haar probleem te kijken.
De cliënt hoeft het probleem zelf niet weer te geven.

Neuro Reflex Therapie

Therapie, die uitgaat van de 'axonreflex', waardoor het autonome zenuwstelsel geactiveerd wordt.
Bij de methode wordt het hele lichaam behandeld; elk deel van de huid wordt zo lang bewerkt tot dit met een reflex reageert.

Nevenzielen

Dit zijn zielen die elkaar tegenkomen op aarde, die zich aangetrokken voelen tot en herkenningspunten vinden in de ander. De ander functioneert als een spiegel. Als die mensen op een bepaald moment zichzelf zouden kunnen zien als ziel, zouden zij tot de conclusie komen, dat de blokkades die zij vaak hebben, niet altijd uit eerdere levens of incarnaties stammen.
Zo'n nevenziel is niets meer, maar ook niets minder dan de ziel van de ander, die op dat moment op bijna hetzelfde evolutiepeil in het Rad van Wedergeboorte staat als jij . En waarin voor een groot gedeelte en zelfs meer dan dat, dezelfde ervaringen in het verleden liggen opgeslagen, op dezelfde manier opgedaan. Zij hebben eenzelfde hoeveelheid mannelijke levens en eenzelfde hoeveelheid vrouwelijke levens gehad. Zij zijn op dezelfde manier met macht en onmacht omgegaan.

Nosodentherapie

Een vorm van therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van preparaten, die uit 'ziekteproducten' gemaakt zijn.
Potentiëring van deze 'ziekteproducten' volgens de homeopathische regels gaat veelal aan de toepassing ervan vooraf.

Nieuwe tijdskinderen
Dit zijn kinderen van vandaag, die zich zeer bewust zijn van zichzelf en anderen. Ze hebben soms buitenzintuigelijke ervaringen en beschouwen de wereld als één groot organisch geheel. Dit komt, omdat ze meer en meer vanuit hun intuïtie leven in plaats vanuit een verstandelijk redeneren.
Een van hun opvallendste kenmerken is dat ze in nauw in contact staan met de onzichtbare wereld. Ze bezitten van jongs af aan een innerlijke wijsheid, die grenst aan helderziendheid. Ze zijn niet alleen vaak paranormaal begaafd, ze zijn ook erg gevoelig, hebben maling aan conventies en bezitten een sterk gevoel voor rechtvaardigheid.
Ze herinneren zich vaak levendig de aangename realiteit van vóór hun geboorte. Ze hebben niet zelden last van faalangst, eenzaamheid, onzekerheid en heimwee, en soms zelfs depressies en schizofrenie.O: TOP

Oerdans

Dansvorm, die gebruik maakt van simpele, steeds herhaalde dansbewegingen en die de innerlijke beleving van het dansen benadrukt.
 

Orbs - (Lichtbollen)

Verklaringen voor lichtbollen:
(Lichtbollen, die niet stoffelijk te verklaren zijn.)

Lichtbollen zijn energieën, die een ronde vorm aannemen. Wat die energieën zijn, kan verschillen van bol tot bol.
Veel lichtbollen zijn simpelweg energieën, die daar aanwezig zijn.
Foto's, die genomen worden van heftige situaties (bv crisis) of in situaties, waar heftige of sterke emoties aanwezig zijn, vertonen vaak lichtbollen.
Ook worden lichtbollen gebruikt om energieën te vervoeren van de kosmos naar de aarde en omgekeerd.
Daarnaast kunnen lichtbollen met energieën nog talloze andere redenen hebben om aanwezig te zijn. De bolvorm van een lichtbol is een universele vorm, die voor allerlei energieën gebruikt kan worden.
Ook geesten en spoken, die geen gedaantevorm hebben aangenomen, vertonen zich vaak in de vorm van een bol. Dat is voor hun gemakkelijker en kost hun minder moeite dan het aannemen van een gedaantevorm... lees meer op: KLIK HIER


Orthomoleculaire geneeskunde
Orthomoleculaire geneeskunde wordt gedefinieerd als: 'het behoud van een goede gezondheid en de behandeling van ziekten door veranderingen aan te brengen in de concentratie van normaal in het lichaam voorkomende stoffen, die onmisbaar zijn voor de gezondheid'.
Er wordt gewerkt met voedingssupplementen.

Ozontherapie
Inspuiting van zuivere zuurstof vermengd met ozon (in een ader, slagader, intramusculair of subcutaan) heeft als doel het celmetabolisme te bevorderen en de oxidatieprocessen te stimuleren.


P: TOP

Paranormale geneeskunde

Paranormale geneeskunst is geneeskunst uitgeoefend door mensen, die menen paranormale (naast het normale staande, bovenzinnelijke) gaven te hebben.
Zij bezitten -wetenschappelijk nog niet vast te stellen- krachten, die aangewend kunnen worden voor het verkrijgen van kennis en voor het toepassen van een genezende behandeling.
Mensen, die deze gave(n) hebben en gebruiken om patiënten te behandelen worden paranormale genezers, magnetiseurs of strijkers genoemd.

Paragnosie
In de Occulte Wetenschappen kan men twee hoofdthema's onderscheiden. Te weten:
a. processen, die te maken hebben met energie (para-fysisch - parergie)
b. processen, die te maken hebben met informatie (para-psychisch - paragnosie)
Het Griekse woord Gnosis betekent 'kennis'.
Paragnosie is dan Paranormale kennis, ofwel informatie, die is uitgewisseld buiten de 'normale' zintuiglijke kanalen om. Paragnosie is de verzamelterm voor alle processen als: telepathie, helderziendheid, helderhorendheid, psychoscopie, paragnostisch dromen e.a.

Paragnost
In het Nederlands wordt de paragnost vaak helderziende genoemd, een enigszins misleidende naam. Het gaat om buitenzintuiglijke waarnemingen, die niet alleen helderziendheid betreffen, maar ook helderhorendheid, helderwetendheid, heldervoelendheid, soms in combinatie danwel exclusief op één van deze terreinen. Een paragnost is geen waarzegger of toekomstvoorspeller.
Zijn waarnemingen kunnen gericht zijn op het verleden, het heden of de toekomst en in alle gevallen zal de paragnost de waarnemingen eerst en vooral gebruiken om mensen, die zijn talenten inroepen, te helpen.
Steeds vaker worden paragnosten ingeschakeld bij bv. het opsporen van vermiste personen, al dan niet het slachtoffer van een misdrijf. De resultaten zijn wisselend, wat niet zo verwonderlijk is. Helderheid treedt namelijk in het algemeen niet op als een continue staat van bewustzijn, maar in flarden en fragmenten.

Podokinesiologie
De wetenschap, die zich bezighoudt met de methode om de menselijke statiek en dynamiek te beïnvloeden door middel van het aanbrengen van hoogtevariaties van enkele millimeters op specifieke plekken van het standvlak der voeten.
De promotor van deze methode is de Franse neuroloog R. Bourdol.

Podosegmentale reflexologie
De methode is gebaseerd op embryologie, neurologie en segmentale verschijnselen.
Zij wordt in combinatie met dermasegmentale reflexologie (huidsegmenten) toegepast.
Dit betekent, dat men eerst de spanningsgebieden op de huid, in het spierweefsel en bindweefsel en zelfs in het bot behandelt, eer de voetsegmenten behandeld worden.

Polariteits-massage
Methode ontwikkeld door Randolph Stone, waarbij door middel van fysieke aanrakingen het verstoorde evenwicht tussen twee plaatsen van het lichaam hersteld wordt.

Polariteits-therapie
Deze vorm van therapie probeert het evenwicht van geestelijke, emotionele en lichamelijke energie te herstellen of te behouden.
Gezondheid wordt gedefinieerd, als de toestand, waarbij het organisme in een staat van neutrale polariteit verkeert.
Door negatieve gedachten, emoties en behandelingen ontstaan blokkades in de energiestroom, die ten grondslag kunnen liggen aan acute chronische aandoeningen.
De polariteitstherapie is nu gericht op het oplossen van de obstructie, waarbij een positieve instelling energie aantrekt.

Postural integration
Variant op Rolfing en een houdingsleer.
De Amerikaan Jack Painter voegde aan integration de door Ida Rolf ontwikkelde Rolfingtechnieken aspecten toe uit de humanistische psychologie.

Psychoperistaltiek
Filosofie, dat de darmen niet alleen voedsel, maar ook spanningsresten verteren.


Q: TOP

De Q is in behandeling voor invullingR: TOP

Radiësthesie

Binnen de radiësthesie worden wichelroede, pendel of rada mater gebruikt om fysiologische verstoringen te diagnosticeren.
Met behulp van deze instrumenten zou de toestand van het 'etherische lichaam' van de mens kunnen worden vastgesteld.
Tevens worden deze hulpmiddelen gebruikt om het juiste geneesmiddel vast te stellen.

Radionica
Elektronische methode van radiësthesie.
Met gebruik van apparatuur (weerstandsmeter, Delawarr- apparaat) worden diagnoses gesteld.
Deze diagnosemethode maakt onder andere gebruik van de waarneming, dat een stukje ziek weefsel of een opgedroogde druppel bloed van een patiënt, dat in contact gebracht wordt met een gezond persoon, een diagnose oplevert van de aangeboden ziekte.

Reading
Engelse uitdrukking van een overzichtsbeeld, dat iemand van zichzelf heeft.
Kernvraag daarbij is, of men contact heeft met de inspiratiebronnen en hoe men dat kan uitdrukken in het dagelijkse leven.
Aura-reading door een helderziende kan een beeld opleveren over ziekte en gezondheid.

Rebalancing
Systeem van massage, ademtechnieken en lichaamsoefeningen om spanningen en verkrampingen op te heffen.

Rebirthing
Vorm van oertherapie, ontwikkeld door L. Orr.
Rebirthing is gericht op de eerste ademhaling na de geboorte.
De patiënt leert dat ademhaling (leven) niet pijnlijk is, maar plezierig.
Hij/zij moet bewust gaan ademen, als heftige emoties en trauma's boven komen in plaats van de adem in te houden.
Hierdoor ervaart de patiënt in alle opzichten meer ruimte.

Reflexzone-therapie
Een Oosters diagnostisch en therapeutisch systeem, waarbij met name de voetzolen, maar ook de handpalmen gebruikt worden om ziekten in de rest van het lichaam te onderkennen en te behandelen.
De inwendige organen lijken op verschillende plaatsen op het lichaamsoppervlak geprojecteerd te zijn (oor, iris, hand, voet, buik enz.).
Door drukuitoefening of massage van deze projectieplaatsen beoogt men de invloed uit te oefenen op de activiteit van inwendige organen.

Regressie
Het in de verbeelding teruggaan naar eerdere ervaringen in het huidige of vorige levens.
Zie ook: reïncarnatietherapie.

Reich-therapie
Wijze van massage, waarbij intensief bepaalde sleutelgebieden aangeraakt worden.

Wilhelm Reich (1896-1957) was van mening, dat mensen onbewust hun spieren spannen als bescherming tegen angsten en neurosen.
 

Reiki
Methode waarbij men probeert te genezen door middel van 'universele levensenergie'.
Het woord betekent Universele (Rei) Levensenergie (Ki).
Reiki, oftewel het Usui-systeem voor natuurlijk heel worden, is een hulp om jezelf te doen terugkeren tot eenheid van lichaam en geest door middel van inwijdingen (initiaties). Door deze inwijdingen worden de zenuwbanen, waardoor de energie stroomt, versterkt, het contact met de aarde hersteld, angst vermindert en je zelfvertrouwen hernieuwt zich.
Deze methode werd opnieuw ontdekt door dr. Mikao Usui, een Japans Boeddhistische leraar. Hij ging de door grote meesters verrichte wonderen bestuderen en ontdekte dat, wanneer er sprake is van genezing, er steeds gebruik werd gemaakt van dezelfde symbolen in woord en teken. Door tijdens handoplegging gebruik te maken van deze symbolen, merkte hij, dat ziekten en kwalen werden genezen, omdat de geblokkeerde energiedoorstroming heropend werd.
 

Reïncarnatie-therapie
Psychotherapie, waarbij de patiënt onder hypnose teruggaat naar vorige levens.
Traumatische situaties in vorige levens kunnen aan de basis staan van actuele psychische problemen.
Deze therapie wordt ook wel regressietherapie genoemd.

Reuktherapie
Met de smaak van voedselbestanddelen kan men volgens de medische astrologie een therapeutische werking verkrijgen.
Hiertoe zijn associatietabellen van smaken en planeten opgesteld.
Ook met de reuk van etherische oliën, die van plantaardige oorsprong zijn, probeert men volgens deze associatieschema's een harmoniserende werking bij de zieke mens te bereiken.

Rituelen
Zijn eeuwenlang onderdeel geweest van kerkdiensten en activiteiten van tal van spirituele groeperingen. Bekend is de aanwending ervan door wicca's en sjamanen. In deze tijd houden steeds meer groepen en individuen houden zich bezig met tal van rituelen, zonder dat het direct aan een sektarische zienswijze is gekoppeld. Bijna ieder mens is bewust of onbewust bezig met rituelen.
Individuele rituelen kunnen een manier zijn om je eigen ritme en balans te bewaren. Denk bv. aan de term 'ochtendritueel'; persoonlijke handelingen, die je dagelijks doet bij of de eerste tijd na het opstaan en ervoor zorgen, dat je de dag op jouw manier begint zodanig,dat je wat er ook gaat gebeuren, die dag goed aankan.
In groepsverband worden rituelen aangewend om beter contact te krijgen met je zelf, met elkaar en/of de natuur.

Rolfing
Vorm van massage ontwikkeld door Ida Rolf.
Volgens haar is de optimale houding van de mens, die welke in balans is met het zwaartekrachtveld van de aarde.
De therapie is gericht op de rechtopstaande mens, waarin een denkbeeldige rechte lijn door bepaalde lichaamsdelen te trekken is.
Tijdens de massage wordt krachtige druk uitgeoefend.


S: TOP

Sacred Dance

Letterlijk heilige (helende, holistische) dans.
Dansvorm met de aandacht voor de mythologische en magische betekenis van de dans, waarbij de mens zichzelf tot uiting kan brengen.
Het is een combinatie van meditatief dansen en volksdansen, waarbij in principe alle muziek gebruikt kan worden.

Shiatsu
Drukpuntmassage en shiatsu zijn in oorsprong enigszins verschillende massagesystemen.
Shiatsu gebruikt oude massagetechnieken en prikkeltechnieken, ontleend aan judo.
Drukpuntmassage en shiatsu zijn echter in de praktijk, zeker in Nederland en België, weinig verschillend.
De pijnpunten, waarop gedrukt wordt, komen vaak overeen met de acupunctuurpunten.

Of drukpuntmassage (shi = vinger, atsu = druk) is een natuurgeneeskundige, holistische massagevorm, die is gebaseerd op de filosofie van yin en yang en op de klassieke Chinese geneeswijzen, die in de 6e eeuw door Boeddhistische monniken werden geïntroduceerd in Japan. Daar ontwikkelde zich uit de Amma-massage het Shiatsu. Shiatsu wordt ook wel Acupressuur genoemd. Dat is echter fout: acupressuur is een bepaalde vorm van acupunctuur. Acupunctuur werkt met naalden, acupressuur met vingerdruk. Het principe is heel anders dan bij Shiatsu. Shiatsu richt zich op de homeostase: de stofwisselingsbalans van het lichaam. Een Shiatsutherapeut zal in principe niet een specifieke klacht behandelen, maar proberen de homeostase te herstellen, waardoor klachten vaak verdwijnen of beter hanteerbaar worden. Dit doet hij of zij door langzame, maar ferme druk uit te oefenen met de duimen, ellebogen of knieën op specifieke plaatsen op het lichaam.

Silva Mind Control
Systeem van oefeningen ontwikkeld door José Silva om de geestelijke vermogens (intuïtie en buitenzinnelijke waarneming) te ontplooien en lichamelijke en psychische functies te leren beheersen.
Dit leidt tot meer ontspanning.
Zie ook: alpha-training.

Sjamanisme
Oude vorm van geneeskunst, waarbij gebruik wordt gemaakt van o.a. rituelen en kruiden.
Een sjamaan is een medicijnman/geestenbezweerder bij natuurvolken.

Soefisme
Uit de Islam afkomstige geneeswijze, waarbij de nadruk ligt op mystiek en esoterie.
Door gebedsmeditatie kan een patiënt tot genezing komen.

Speyer-therapie
De kern van de behandeling omhelst het afreageren en uit werken van trauma's, die de patiënt in zijn jeugd heeft opgelopen.
De herbeleving van deze onverwerkte conflicten wordt net zo lang herhaald tot de patiënt 'leeg' is.
Dit geschiedt binnen twee weken, met een daaropvolgende verwerkingsperiode van drie maanden.

Symbionten-therapie
Deze therapie richt zich op het herstel van de symbiose (samenleving) tussen mens en bacterie.
Een verstoorde bacteriehuishouding vermindert de stofwisseling en reduceert de afweer.
De symbionten worden in laboratoria gekweekt en gedurende een vrij lange periode aan de patiënt toegediend.


T: TOP

Tai-Ch'i Chuan

Dit is een oeroude Chinese bewegingstherapie en bewegingskunst, die volgens het Yin-Yang principe de coördinatie en harmonisatie tussen lichaam en geest bevordert en de lichaamskracht en energie weer met elkaar in evenwicht brengt.

Tarot
Kaartspel, dat gebruikt wordt om de toekomst te voorspellen en om meer inzicht te krijgen in onderliggende levenspatronen.

Therapeutische aanraking
Therapeutische aanraking (Therapeutic Touch) is een ondersteunende behandeling, die geen therapeutische expertise vereist.
De aanraker/zender tast het lichaam van de patiënt (ontvanger) op een afstand van 5 cm af en ontdekt hierbij warmteverschillen en energiebronnen.
De zender maakt daarna strijkende bewegingen op plaatsen, die dat aangeven door tintelingen in de handen van de zender.

Toegepaste kinesiologie
De toegepaste kinesiologie, ook wel 'Touch for health' genoemd, heeft als uitgangspunt, dat iedere spiergroep overeenkomt met een bepaald orgaan.
Door de relatieve spierkracht en -spanning te meten zou men iets over het energie-evenwicht van de organen kunnen zeggen.
Een zwakke spierspanning zou in dit geval wijzen op bijvoorbeeld darmproblemen en obstipatie.
Daarnaast bleek dat er een verband bestaat tussen bepaalde groepen spieren en acupunctuurmeridianen.
De therapeutische behandeling kan een massage van acupunctuurpunten, massage van meridianen of van zenuwlymfvatpunten inhouden.
Ook kunnen de aanhechtingspunten van de zwakke spier worden gemasseerd.
Zie ook: Kinesiologie en Touch for Health.

Touch for Health
Traditionele Chinese geneeswijze.
Lichaamsdiagnostiek en – therapie, waarbij bepaalde plaatsen van het lichaam worden aangeraakt en gemasseerd om blokkades op te heffen.
Zie ook: Toegepaste kinesiologie.

Transcedente meditatie
De door Maharishi Mahesh Yogi ontwikkelde techniek poogt meditatie en evenwichtiger houding in gedachten en handelen te bereiken.
Een harmonieuze emotionele houding en een ontspannen mentale toestand hebben tevens een verbeterde fysische gezondheid tot gevolg.
Meditatie in het algemeen wordt gezien als middel om zich te ontspannen, zich te bevrijden van spanningen.

Transpersoonlijke psychotherapie
Psychotherapie met uitwerkingen in de mystiek-psychische en spirituele sfeer.
Religieuze en mystieke tradities uit Oost en West worden gerelateerd aan de persoonlijke groei.
Grondleggers zijn Jung en Assagioli.

Tui-na
Chinese massage en manuele therapie.

Tweelingzielen, Zielsverwanten: Wat zijn dat?

De hieronder opgenomen tekst is afkomstig van een goede site over tweelingzielen.
Relaties zijn constant in beweging; zo ook de onze. Als de ene partner in een bewustwordingsproces zit, heeft dat zijn weerslag op de relatie. Als de ander dit niet kan volgen, komt de relatie onder druk te staan.
Bestaan zielsrelaties echt? Zijn deze theorieën waar? Of is het slechts een romantisch beeld van de ‘ideale’ relatie?

Definities
Relatie een verbintenis tussen twee mensen.

Tweelingziel twee zielen (mensen), die uit 1 gesplitste ziel afkomstig zijn en elkaar dus reeds kenden gedurende vele incarnaties. Ze complementeren elkaar en helpen elkaar bij elkaars ontwikkelingsproces.

Zielsverwanten dit zijn mensen die uit verschillende zielen voortkomen. Ze hebben op aarde dezelfde les te leren en zijn derhalve enige tijd bij elkaar. Zodra ze elkaar ‘niet meer nodig hebben’, kan deze relatie uiteenvallen.

[Meer:]

Theorieën

Er bestaan diverse theorieën over de ontstaansgeschiedenis van de mensheid, over zielsverwanten/tweelingzielen en over de daaruit voortvloeiende relatievormen. Deze theorieën zijn te vinden in bronnen van bekende wijsgeren (Plato) en tradities/stromingen (vroege Christendom, Boeddhisme, Hindoeisme, Gnosis, Islam, Soefisme, Summit Lighthouse). Ook bekende ‘zieners’ (Joseph Rulof, Jacob Lorber en Emanuel Swedenborg) hebben hun visies over zielsrelaties.
Het viel ons op, dat in deze diversiteit aan theorieën en visies een ‘rode draad’ herkenbaar is, een grootste gemene deler. Deze rode draad zie je steeds weer terug in boeken en internetsites over zielsrelaties.

Deze ‘rode draad’ is als volgt
· Er is een oerbron, een goddelijke bron, waaruit alle zielen voortkomen en waarnaar ze ooit terugkeren.
· Door een bepaalde oorzaak zijn er zielen in tweeen gesplitst, in twee complementaire delen.
· Die gesplitste zielen maken gedurende vele incarnaties groei-, bewustwordingsprocessen door.
· De aarde blijkt hiervoor een ideale leerplek te zijn.
· Elke helft van de gesplitste ziel volgt zijn eigen trajekt, afhankelijk van zijn karma.
· Het verlangen naar eenwording met de afgescheiden helft is de (onbewuste) aanzet tot bewustwording, want de herkenning van de zielspartner kan pas plaatsvinden als beide helften zich voldoende ontwikkeld hebben.
· Die herkenning of samensmelting is een heftige gebeurtenis, onomkeerbaar en voor eeuwig.
· Erna helpen beiden zielen elkaar met hun verdere ontwikkeling en met het inlossen van karma. Dit gaat, door de bundeling van krachten, in een versneld tempo.
· Zodra er op aarde geen taken meer te verrichten zijn, hoeven de zielen niet meer te incarneren en komen ze uiteindelijk weer terug bij de oerbron.

Verschillen

Er zijn twee opvallende verschillen over die herkenning, of versmelting met de wederhelft. De vraag is dan wie de wederhelft is. Is dit inderdaad een zielspartner in menselijke gedaante, die je ontmoet en waarmee die heftige herkenning plaatsvindt? Of, is het het moment, waarop bij ieder individu afzonderlijk de animus (mannelijk deel) en de anima (vrouwelijk deel) volledig in evenwicht met elkaar zijn gekomen. Het moment, waarop je in alles vrede hebt met jezelf en je op aarde niets meer te leren hebt? De meningen hierover zijn verdeeld.

Wat ons boeit, is dat de genoemde theorieën al heel oud zijn en heel divers van aard. Toch is er die ‘rode draad’. Is dit wellicht een aanwijzing voor de waarheid ervan? Of zijn deze theorieën mooie verhalen of legendes, die de mensheid aan kunnen zetten tot bewustwording en groei?

Ontstaan tweelingzielen
Hieronder volgt een samenvatting , uit diverse boeken, van wat we erover gelezen hebben.

Het begin.
Er is ooit een toestand geweest (voor ons bestaan op aarde), waarin alle zielen verenigd waren in een soort oerbron. Deze oerbron is een toestand van gelukzaligheid, die ook omschreven wordt als nirvana, het Licht, oerenergie, God, e.d. In deze toestand waren de zielen tweeslachting/androgyn (=zowel man als vrouw), dus compleet. In deze fase was er alleen sprake van energie, dus niet van materie.

Ooit zijn zielsgroepen zich af gaan scheiden van deze oerbron. De oorzaak wordt of onduidelijk of niet omschreven. Het heeft te maken met het niet leven naar de goddelijke kern en er daardoor steeds verder van verwijderd raken.

Verwijdering van de bron.

Deze verwijdering ging samen met verdichting van de oerenergie in materie. Zodoende ontstond er voor deze zielen behoefte aan een plaats om te verblijven (de aarde) en een lichaam als huisvesting. En hier komt dan het scheppingsverhaal van de aarde om de hoek kijken: de zielen kregen de aarde als verblijfplaats en de mogelijkheid hier lessen te leren, te groeien in (zelf)bewustzijn, zodat terugkeer naar de oerbron uiteindelijk weer mogelijk wordt.

De scheiding.
Rondom de schepping van de aarde vond ook de splitsing van de zielen in een mannelijk en vrouwelijk deel plaats. Volgens sommigen als straf vanwege de verwijdering van de oerbron. Volgens anderen als mogelijkheid tot groei. De gelukzalige toestand van het nirvana
is weg en de zielen houden een terugverlangen naar deze toestand in zich. De mannelijke en vrouwelijke delen gaan gedurende vele levens hun eigen leven leiden en bouwen elk hun eigen karma op.

Door de scheiding van de wederhelft ontstaat er ook het (onbewuste) verlangen naar hereniging / eenwording. Onbewust is er het weten dat die andere helft, het complement bestaat.

Ontmoeting/herkenning.

De kans, dat je je tweelingziel ontmoet, is niet groot. Ten eerste moeten beide zielen dan gelijktijdig geincarneerd zijn en ten tweede moeten beide een gelijkwaardig niveau van zelfontwikkeling hebben bereikt. Ze moeten emotioneel / geestelijk elk voldoende op eigen benen kunnen staan. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen ze elkaar ontmoeten en ook herkennen. Dat herkennen vindt plaats op zielsniveau en dat is een heftig moment. Het wordt vaak omschreven in termen van liefde-op-het-eerste-gezicht. In ieder geval een indrukwekkende gebeurtenis voor beide. Na die herkenning zijn de zielen weer verenigd en kunnen ze nooit meer gescheiden worden. Het blijven nog wel elk verschillende individuen, maar op zielsniveau heeft er een versmelting plaatsgevonden. Deze eenheid is voor hen ook voelbaar, als ze mijlen van elkaar verwijderd zijn. De versmelting heeft tot gevolg ,dat ze bij hun ontwikkeling hun energieën gaan bundelen, waardoor beider ontwikkeling zich in een versneld tempo voorzet (1 + 1 = 2+).

Tweelingzielen kunnen elkaar ook tegenkomen zonder dat die versmelting plaatsvindt. Dan is een van beide of beide hier nog niet aan toe v.w.b. de ontwikkelingsgraad. Afhankelijk van hoe de splitsing heeft plaats gevonden, kan zo'n relatie harmonieus verlopen (ze zijn dan a.h.w. gelijk aan elkaar), of juist met heftige confrontaties. Dan zijn ze elkaar’s complement; de een heeft die eigenschappen ,die de ander juist mist. Ze vullen elkaar dan perfect aan. Het is dan aan hen of ze dit harmonieus op kunnen lossen, of dat er conflicten ontstaan.

Ondanks het feit, dat de kans op een ontmoeting klein is, komt het nu (Aquarius-tijdperk) vaker voor dan voorheen. De relatie hoeft niet altijd een liefdesrelatie te zijn. Het komt ook voor bij broers-zussen, ouders-kinderen en andere varianten. De tweelingziel kan in ieder geval herkend worden aan een sterke band met iemand e/o sterke overeenkomsten. Ook haat-liefde verhoudingen komen voor. Of iemand je tweelingziel is, dat weet je alleen zelf, volgens de literatuur. Afgaan op je intuitie, die aangeeft het zeker te weten. Het schijnt, dat tweelingzielen in de herkenningsfase daar nooit aan twijfelen.

Zielsverwanten.
Naast tweelingzielen bestaan er ook nog zielsverwanten. Dat zijn zielen uit dezelfde zielengroep. Als je die tegenkomt, is er ook sprake van een sterke aantrekkingskracht. De verwijdering van de oerbron heeft in stappen plaats gevonden. Er scheidde zich eerst groepen
zielen af, die zich steeds verder splitsten (zielsverwanten), totdat er tweelingzielen overbleven die uiteindelijk ook nog gesplitst werden.
Groepszielen incarneren vaak tegelijk om elkaar op aarde te kunnen helpen. Er zijn er ook meerdere van, terwijl er maar 1 tweelingziel bestaat.

Een ontmoeting tussen tweelingzielen en de herkenning is niet hetzelfde. Tweelingzielen kunnen elkaar ontmoet hebben, zonder dat (wederzijdse) herkenning plaats vindt. De herkenning is namelijk pas mogelijk, als beide al een voldoende mate van zelfbewustzijn hebben ontwikkeld. Is deze fase nog niet aangebroken, dan kunnen ze een relatie hebben zonder te beseffen, dat ze tweelingziel zijn. Mogelijk is er dan al wel sprake van aantrekkingskracht.

Herkenning
De herkenning is een heftig moment, vaak omschreven als 'liefde-op-het-eerste-gezicht'. In bijna alle boeken staan er voorbeeldverhalen van deze gebeurtenissen. Vaak wel erg romantisch omschreven, zodat het verschil tussen die 'liefde-op-het-eerste-gezicht' en een zielsherkenning vervaagt. De vraag, die dan opkomt is, hoe een tweelingziel te herkennen is.

Maar er wordt ook gezegd, dat bij wederzijdse herkenning enige vorm van twijfel niet meer bestaat. De betrokkenen weten, vanuit hun intuïtie, vanaf dat moment absoluut zeker wat er aan de hand is.

In twee boeken wordt er wel ingegaan op herkenningspunten:

Tweelingzielen / Patricia Joudry (zie literatuurlijst)

* Fundamenteel gevoel van eenheid in de relatie
* Gaan samen als 1 vooruit.
* Zelfde graad van geestelijke ontwikkeling.
* Het blijven 2 individuen; ze complementeren elkaar.
* Je weet, dat deze relatie een doel heeft, hoewel dit doel zich pas later kan ontvouwen.
* Zielsliefde gaat verder dan 'romantische liefde', c.q.. verliefdheid.
* Men doet elkaar niet opzettelijk pijn, er zijn geen steken onder water, er is geen behoefte   elkaar te straffen.
* Men voelt elkaar’s pijn, dus de pijn van de ander moet z.s.m. opgelost worden. T.b.v. het geheel.
* Gelijke aard, of juist complementair.
* Dezelfde wilskracht in crisissituaties.
* Strijd wordt snel bijgelegd en tot op de bodem uitgepraat.
* Onvoorwaardelijke liefde naar elkaar.

Seelenpartner / Judy Hall:
Zij komt met de volgende vragen:


* Troffen jullie blikken elkaar, terwijl de kamer vol mensen was?
* Had je hartkloppingen?
* Had je het gevoel van spontane herkenning?
* Had je een onverklaarbare afkeer van die persoon?
* Wou je wegvluchten?
* Had je het gevoel door een magneet aangetrokken te worden?
* Heb je afschuw gevoeld?
* Had je het gevoel gestraft te worden?
* Voel je je dwangmatig verbonden aan die persoon, ongeacht wat er gebeurt?
* Heb je het gevoel te zullen sterven, als jullie uit elkaar gaan?

Als je 2 of 3 vragen met 'ja' beantwoord hebt, dan heb je waarschijnlijk met een zielsverwant of tweelingziel te maken.

Relatieontwikkeling
Behalve belangrijke godsdiensten, ‘zieners’, e.a. houdt de alternatieve psychotherapie zich ook bezig met relatieproblemen, die wellicht het gevolg kunnen zijn van karmische verbindingen. In de literatuur (boeken/internet) over dit onderwerp vonden we bepaalde fases, die relaties door kunnen maken. Deze fasering hebben we in onze relatie ook ervaren. Omdat het er in zo'n ontwikkelingsproces heftig aan toe kan gaan, vraag je je regelmatig af, wat de diepere betekenis is van dit alles. Zodoende kwamen we ertoe een vergelijking te maken tussen deze fases en de tweelingzielentheorie.

1) De onbewuste fase
Misschien ook wel te omschrijven als verliefdheid of onwetendheid, de periode dat je je nog niet (veel) stoort aan de ‘fouten’ van je partner. Je geniet, je leeft je leven, doet samen leuke dingen en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Misschien is deze fase ook wel te beschrijven als de romantische liefde. Er zijn wel meningsverschillen, maar deze zijn niet van ernstige aard en (makkelijk) oplosbaar. Of er is geen motivatie er iets aan te doen, om de romantische situatie niet te verstoren. Het gaat meestal om dingen van buitenaf. Je houdt je nog niet bezig met bewustwording en groeiprocessen. Latent is er wellicht belangstelling naar het ‘waarom op deze aarde’, maar verder doe je er niets mee. In ons geval wisten we niet van het bestaan van tweelingzielen af.
In de tweelingzielentheorie zou dit wellicht de fase kunnen zijn, waarin de partners elkaar nog niet herkennen. Ze hebben een relatie met elkaar, maar ze zijn nog niet voldoende ontwikkeld om de versmelting plaats te laten vinden. Het is ook maar de vraag, of die versmelting in dit leven plaatsvindt en of deze partner je tweelingziel wel is.

2) De bewustwording
De oppervlakkigheid wordt minder en je gaat je steeds meer storen aan onvolkomenheden van je partner. Een andere aanleiding kan zijn, als een van de partners in een psychische crisis terechtkomt. Beiden proberen elkaar te veranderen, wat uiteraard tot problemen leidt. Op z'n best geef je je partner de schuld van alle onderlinge problemen. De meningsverschillen worden ruzies en de aanleiding lijkt nu meer van binnenuit te komen. Wij zochten de oplossing in alternatieve psychotherapie, waardoor we beiden in een bewustwordingsproces terechtkwamen en meer naar onszelf gingen kijken in plaats van de ‘fout’ bij de ander te zoeken.
Misschien is dit in de tweelingzielentheorie een fase, waarin de partners elkaar helpen bij de bewustwording zonder te beseffen wie ze zijn. Voor ons was dit de fase, waarin we werden geattendeerd op het bestaan van tweelingzielen. Verder weten we niet, wat er van deze theorie op ons van toepassing is. We weten wel ,dat we voor elkaar bestemd waren/zijn, we zouden dus heel goed tweelingzielen kunnen zijn.

3) Uit elkaar gaan of verdieping
Nu komt er een fase van overweging. De relatie is niet meer, zoals deze vroeger was en zal ook nooit meer hetzelfde zijn. Er is een partner veranderd, of beide partners zijn niet meer degenen van vroeger. Je vraagt je af, of je met deze partner verder wil en kan. Passen de partners nu niet meer bij elkaar, dan is het waarschijnlijk beter om uit elkaar te gaan. Misschien is dit in de tweelingzielentheorie een aanwijzing, dat deze relatie gebaseerd was op een zielsverwantschap.
Besluit je bij elkaar te blijven, dan kan er een verdere verdieping van de relatie plaatsvinden. Beiden leven nu meer (zelf)bewust, waardoor ze elkaar meer te bieden hebben en elkaar vrij kunnen laten. De band voelt hechter.
Misschien is dit, wat er in de tweelingzielentheorie wordt verstaan onder de herkenning. In ieder geval is bij ons dit proces geleidelijk verlopen en was het geen heftig moment. Het lijkt ons dus dat er voor de echte herkenning van een tweelingziel nog meer nodig is dan een verdieping van een relatie.

Literatuur
In veel literatuur over tweelingzielen vonden we beschrijvingen van relaties, die ons deden denken aan de romantische, onbewuste fase. Toch worden deze omschreven als de fase van herkenning.
In een andere boeken (o.a. Seelenpartner / Judy Hall) wordt een tweelingziel juist omschreven als diegene, die je optimaal helpt bij je zielsontwikkeling. Dit hoeft er echter niet altijd zachtzinnig aan toe te gaan, zeker als je partner als spiegel fungeert. De voorbeelden, die zij erbij noemt, duiden juist op stormachtige ontwikkelingen in relaties. Soms zelfs zo erg, dat de betrokkenen wensten hun tweelingziel nooit ontmoet te hebben.
Beide visies staan hier haaks op elkaar. Zijn ze beide waar?

Invalshoeken
Reguliere wereld


Tweelingzielen is een begrip uit de esoterische/alternatieve wereld. In de reguliere wereld bestaan ook termen/begrippen om soorten relaties aan te duiden. De meest gebruikte zijn:

1) de super-romantische relatie: onwerkelijkheid is hier troef, men knuffelt elkaar ‘dood’.

2) de leerling-meester-relatie: de een is (totaal) afhankelijk van de ander, een spel van macht en onmacht.

3) de alles-samen-doen-relatie: 2 doen meer dan 1, twee-plus derhalve, maar kan ook de onafhankelijkheid c.q.. eigen identiteit in de weg staan.

4) de onmogelijke relatie: ze hebben elkaar eigenlijk geen relatie te bieden, of er is sprake van volstrekt verschillende milieus / afkomst.

5) de haat-liefde-relatie: ze kunnen niet met, maar ook niet zonder elkaar. Na elke ruzie is er weer een totale verzoening, tot de volgende ruzie er aan komt!!!

Hoewel het moeilijk is in deze indeling het tweelingzielen principe te herkennen, is het derde type, het alles samen doen het meest aannemelijk.

Tweelingzielen helpen elkaar in hun groeiprocessen, ze spiegelen elkaar (hoewel er ook sprake kan zijn van een echt haat-liefde-patroon). Ze zijn in alle opzichten voor elkaar bestemd. Er is sprake van voorbeschikking, een twee-eenheid. Ze hebben een enorme onderlinge binding. Tweelingzielen relaties kunnen heel veel passie bevatten, een relatie op zielsniveau dus.

De alles-samen-doen-relatie = voorbestemd voor elkaar = tweelingzielen.

Astrologie

In de astrologie zijn tweelingzielen en zielsverwanten bekende begrippen. Bijvoorbeeld, de bekende schrijfsters van astrologieboeken Linda Goodman en Judy Hall, hebben het over personen, die er heel zeker van zijn, dat ze voor elkaar bestemd zijn. Het gaat dan vaak om karmische relaties. Er is een grote aantrekkingskracht op (on)bewust niveau. De te leren lessen kunnen heftig zijn en de relatie onder druk zetten.

Om dit astrologische principe verder te verduidelijken hierbij enige citaten uit onze eigen synastrie (relatiehoroscoop).
- de een leert de ander om te groeien, men is elkaar’s spiegel.
- een gemeenschappelijk, gedeeld levensdoel. Lotsverbondenheid.
- de relatie wordt / is intens, men inspireert elkaar. Bij spanning kan dit leiden tot machtsmisbruik (haat-liefde). Als de lessen voldoende zijn geleerd, kan dit eindigen in vrede.
- er is een sterke onderlinge aantrekking, zonder dat men die kan uitleggen. De aantrekkingskracht is er 'gewoon', ook in minder goede tijden.
- een intensieve en duurzame samenwerking. Bij spanning zet men elkaar onder druk, remt men elkaar af, soms met 'geweld'.

Uit deze citaten zou men kunnen afleiden, dat wij een relatie hebben die 'dieper' gaat de 'gewone' relaties.
Wij ervaren onze relatie in ieder geval als karmisch/zielsverwant.
 


U: TOP

Unitieve psychotherapie

Gericht om dualiteit om te zetten in een dynamische wisselwerking van polariteiten.
De gebruikte methoden en technieken komen voort uit een synthese van neo-reichiaans lichaamswerk, psychodynamische psychotherapie, imaginatie-therapieën, Gestalttherapie, Rogeriaanse psychotherapie, existentiële psychotherapie, groepsdynamica en transpersoonlijke psychotherapie.


V: TOP

Voetzool-diagnostiek

Bij de voetzoolmassage wordt ervan uitgegaan, dat alle delen van het lichaam op de voetzool zijn geprojecteerd.
Storingen in een bepaald orgaan komen tot uiting, doordat het daarmee corresponderende deel op de voet pijnlijk is bij druk.
Intensieve massage van dit gebied met de duimen kan het getroffen orgaan gunstig beïnvloeden.

Voice dialogue
Therapievorm waarbij het met elkaar in contact brengen van de verschillende 'stemmen' (subpersoonlijkheden) van een persoon centraal staat.

Volksgeneeskunst
Alles wat het volk op grond van mondelinge of schriftelijke overlevering op eigen initiatief en onder eigen verantwoordelijkheid aanwendt om ziekten of verwondingen te verklaren en/of te genezen zonder daarbij hulp of voorlichting van de officiële geneeskunde in te roepen.


W: TOP

Winti

Winti is een Surinaamse cultuur met sterke magie-elementen.
Binnen deze cultuur staat een godsdienst centraal, waarin ruimte is voor bovennatuurlijke wezens, die zich kunnen manifesteren bij mensen in trance.
Deze wezens / mensen kunnen de toekomst voorspellen en ziekten genezen.
Een winti-therapie wordt gekenmerkt door rituelen, trance, kruidengeneeskunde en muziek.


X: TOP

De X is in behandeling voor invullingY: TOP

Yoga

Yoga is in de eerste plaats een levenstechniek, die leidt tot een evenwichtige levensopbouw en in de tweede plaats een vorm van therapie.
Yoga wordt in onze samenleving dan ook vooral toegepast ter voorkoming van ziekten.
In de praktijk blijkt het echter mogelijk bij bepaalde aandoeningen yoga als therapeutische behandeling aan te wenden.

 

 

Bron: www.mediumferry.nl

 

 

HOROSCOPEN

 

(€ 1,30 per horoscoop)

Klik hier bij problemen met versturen

 

 
Links

 

 

 

U kunt hier online sieraden bestellen: Louisa's Design en andere merken sieraden

 

 

Medium Ferry

 

Winworld Platform

 

Meer Links

Gastenboek

Teken Mijn Gastenboek

Maanfases

Maanfases

Bekijk de huidige maanfases

Overige
Copyright © 
Tarotiste Louisa
Laatst bijgewerkt:
16 september 2013

 

Copyright © Tarotiste Louisa
Laatst bijgewerkt: 16 september 2013