Van harte welkom op de website van

 

 

Site Navigatie

Home
Contactgegevens

Para Woordenboek

Wie is Louisa

Mijn Paranormale Ervaringen

 

 

Consulten en Workshops

Mailconsult

Telefonisch Consult

Thuisconsult

 

Tarieven

 

Workshop Tarot

Tarotinformatie

Geschiedenis Tarot

Uitleg Tarot

 

Grote Arcana

Kleine Arcana

Leggingen

 

Online Tarotconsulten

 

                                                  

Grote Arcana

 

 

 

 

 

De Grote Arcana bestaat uit 22 kaarten. Deze zijn vergelijkbaar met troeven bij gewone speelkaarten.

 

De Grote Arcana staat voor de abstracte waarden van het leven in archetypische symbolen.

 

Zij kunnen ook wel de troeven van het spel genoemd worden.
De Grote Arcana bestond waarschijnlijk eerder dan de 56 kaarten van de Kleine Arcana.

 

De Dwaas (0) neemt in de Tarot een bijzondere plaats in.
Het is hem als enige van alle 22 troefkaarten gelukt om ook in ons huidige kaartspel te functioneren, namelijk als joker. De Grote Arcana wordt door de meeste mensen gezien als symbool voor de verschillende levensstadia van een mens op aarde: van je geboorte tot het moment van je dood.

 

Daar waar de kaarten van de Kleine Arcana alledaagse gebeurtenissen in het leven symboliseren, vertegenwoordigen de 22 kaarten van de Grote Arcana in de tarot de belangrijke veranderingen in het leven. 

 

 

Hieronder vind je per kaart enige uitleg over duiding en betekenis van de kaarten in de Grote Arcana. Scroll helemaal naar beneden voor de uitleg.

 

                                                                                             

 

De Dwaas

De Magiėr

De Hogepriesteres

De Keizerin

De Keizer

De Hiėrophant

De Geliefden

De Zegewagen

De Kracht

De Kluizenaar

Het Rad van Fortuin

De Gerechtigheid

De Gehangene

De Dood

De Gematigdheid

De Duivel

De Toren

De Ster

De Maan

De Zon

Het Oordeel

De Wereld

 

0 De Dwaas

 

De reine dwaas, blaamzuiverheid, start, begin, gekheid, spontaan, plezier, optimisme, positief, het begin van een avontuur, initiatief, enthousiast, frivool, ongedwongen, vrijmoedig, ziet het leven als een spel, onbedachtzaam, extravagant, onzekerheid, reislustig, ongewilde onthulling, dwaze verliefdheid, houdt geen rekening met anderen, onbezorgdheid, verwondering

 

I De Magiėr

 

Bewust zijn door doen, leven, duurzaamheid, kracht, vaardigheid, creatief, wilskracht, zelfcontrole, bedrevenheid, vakkundig, hard werken loont, inlevingstalent, zelfverzekerd, zelfvertrouwen, zelfontplooiing, verantwoordelijk, positieve levensinstelling, diplomatie, flexibel, begaafd, nieuwe baan of opdracht, bemiddelen, zelfbewustzijn, slimheid, handigheid

 

II De Hogepriesteres

 

Wijsheid, geleerdheid, toekomst is versluierd, verborgen kennis, evenwicht tussen + en – zowel bewust als onbewust, objectief, ontwikkeling, onderwijs, opvoeding, deugdzaam, deemoed, zuiverheid, reinheid, stilte en mysterie, voorspellingen worden gedaan, platonische relaties, vermijden van verwikkelingen, lerares, raadsvrouw, vooruitziend, geduld, verstandig, vasthoudendheid, fijngevoeligheid, intuļtie

 

III De Keizerin

 

Vruchtbaarheid, liefde, scheppende krachten, actie, initiatief, productief, fysieke energie, ontwikkeling, weelde, talent, verruiming, groei, vooruitgang, bloei, intuļtie, leiderschap, zakenvrouw, gezond verstand, praktisch, comfortabel, luxe, sensueel, overvloed, houdt van liefde en leven, bloei van het leven, rijk aan relaties en werk, gezondheid, motiverend voor omgeving, zwangerschap, creativiteit

 

IV De Keizer

 

Leiderschap, vaderschap, macht, stabiliteit, autoriteit, hulp, bescherming, redelijk, regeren, mannelijke invloed, zelfvertrouwen, weloverwogen, degelijkheid, ambitie, directie, gehuwd leven, initiatief, kracht, potentie, viriliteit, vasthoudend, stabiel, dominant, capabel, overtuiging, bereid tot vergaderen en overleg, zoekt waarheid, starheid, verantwoordelijkheid

 

V De Hiėrofant

 

Vergeving, inspiratie, moraal, gehoorzaam, streven naar volmaaktheid en idealen, hier luistert men naar, plechtigheid kondigt zich aan, fatsoenlijkheid, nederig, serieus, liefde voor culturen, normen worden bepaald, het protocol, vriendelijk, humaan, medeleven, medelijden, intellectueel, erudiet, inspirerend, de ‘echte’ waarheid, vergeving, vrijgevig, weten/zijn, vertrouwen, zelfvertrouwen

 

VI De Geliefden

 

Keuze, vrijheid van emoties, vertrouwen, eer, sterke verlangens, harmonie, verloving, huwelijk, kennis van goed en kwaad, examen, beoordeling, liefde, vriendschap, vereniging

 

VII De Zegewagen

 

Dominantie, overwinning, vastberadenheid, beheersing, controle, zelfdiscipline, harmonie, slagen, verovering, hoogtepunt, triomf, einde conflicten, een persoonlijkheid, visie, uitvinding, feestvreugde, voorspoed in financiėle zaken, winst, promotie, goede gezondheid, vakantie, brengt anderen in opwinding, stormloop, haast, zege, top van succes/populariteit, behoefte om te leiden, het kwade is overwonnen, vrijheidsdrang, ambitie

 

VIII Kracht

 

Overtuiging, sterkte, energie, standvastig, moed, vertrouwen in een goede afloop, vastberaden besluit, concentratie, triomf van liefde over haat, het heilige vuur, heldendom, innerlijke zekerheid, bekwaam, zelfverzekerd, ruggengraat, zorgzaam, ziekte wordt genezen, controle over situatie, liefde voor dieren, kracht, levensmoed, passie

 

IX De Kluizenaar

 

Wijsheid door ervaring, kennis, waakzaam, meditatie, studie, gids, generatiekloof, geduld, zoekt naar zichzelf, eerst denken dan doen, discretie, innerlijke kracht, voorzichtig, de oudere leraar, beraadslagen, mogelijke depressie, levenservaring en geheimen worden overgedragen, emoties blijven binnen, onthechting, kalm, bedaard, zacht, zwijgend, talent wordt beloond, inwijding, eenzaamheid, teruggetrokkenheid

 

X Rad van Fortuin

 

Het rad van het lot, omwenteling, kringloop, onvermijdelijkheid, buitenkans, nieuwe cyclus in het leven, goede kansen en rijkdom, vooruitgang, winst, loon naar werken, einde van een probleem, overmacht

 

XII De gehangene

 

Offer, machteloos, totale ommekeer, overgave, overgang, berouw, bekeren, omschakeling, zinvolle groeipijn, zelfopoffering, toewijding, metamorfose, verbetering, martelaar, bewust lijden, executie, er helemaal voor gaan, miskend persoon, rust tussen twee gebeurtenissen, inwijding, afgedwongen rust, ziekte

 

XIII De Dood

 

Einde, finale, vernietiging, grote schoonmaak, onverwachte totale verandering, het einde van iets, elementen gaan verloren, er verdwijnt iets, het oude maakt plaats voor het nieuwe, einde liefdesrelatie, rouw, alleen verder, gevaar, mislukking, het spoor bijster, ziekte met een dodelijke afloop, verlies van inkomen, lening wordt niet afbetaald, loutering, loslaten, afscheid

 

XIV Matiging

 

Overgang, integratie, bemiddeling, deadline, maat, geduld, fusie, aanpassing, verzoening, een vriend kondigt zich aan, verbinding, verenigt zich in een club, vermenging van krachten, associatief vermogen, verenigbaar, vindt harmonie, is graag gezien, contactuele eigenschappen, straalt vertrouwen uit, goede zaken, spaarzaamheid, evenwicht, gelukkig voorteken, er komt ruimte, gelatenheid, zielenrust

 

XV De Duivel

 

Angst voor de waarheid, duisternis, diep zinken, het kwaad, onwaarheid, misleiding, huichelarij, geweld, verwoesting, depressie, oneerlijkheid, noodlottige ervaring, stilstand, zelfvernietiging, geboden heeft men geen keuze meer, verslaving, onsuccesvol, genadeloos materialistisch, vervalsing, twistpunt, gebrek aan succes, ziekte, complot, roddel, griezelige ervaringen, gebrek aan humor, seksualiteit beneden waardigheid, afhankelijkheid, willoosheid

 

XVI De Toren

 

Gevolgen van ambitie, laatdunkendheid, schok, faillissement, misčre, hemelse straf, tegenspoed, ramp met bevrijding als gevolg, ego, ontmanteling, ineenstorting van het oude om plaats te maken voor iets nieuws, bevrijding uit het harnas, einde zelfzuchtigheid, verlies invloedrijke positie, opgeven liefdesrelatie, verandering van geloof, onverwacht ongeluk, verhuizing (woning of werk), verwijdering van alles wat achterhaald en overbodig is, mogelijk ontslag, bankroet, gewond raken, verlies van geld, veiligheid en liefde,loutering van de ziel, traumatische verandering, catastrofe

 

XVII De Ster

 

Incarnatie, inspiratie, inzicht, bezieling, pijn is voorbij, dagende hoop, menslievendheid, broederschap, vertrouwen, nieuw leven, goede vooruitzichten, vernieuwing in leven, er wordt een uitvinding gedaan, vervulling, plezier, belangeloze hulp, subsidie, promotie, genezing wordt bereikt, goede voortekenen, nieuw perspectief, het rechten van de rug, wijsheid, inzicht


XVIII De Maan

 

Schemering, rouw, verdriet, slaap, coma, duisternis, desillusie, onduidelijk, stilte na de storm, herstellende ziekte, de ziel wordt gereinigd, wachten, roes, puin ruimen, drugs, fantasieėn, verborgen feiten, trucs, teleurstelling, laster, verkeerde vrienden, geheimen, raadsels, schande, verwarring, bedrieglijke relatie, onvoorziene gevaren, mogelijk ongeluk geliefde, pessimisme, achterdocht, ongelukken gebeuren licht, waarschuwing, borgtocht, verlies van goederen, diefstal, onzuivere motieven, onechte vriendschap, doen alsof, romantische dromen, angst

 

XIX De Zon

 

Materieel gelukkig en tevreden leven, heilzame ontwikkelingen, blijmoedige groei, volbrenging, creativiteit, actie, plezier, bevrijding, warmte, vreugde in overvloed, gezondheid, levenskracht, welzijn, artistieke transformatie, succesvolle verandering, talen, vertrouwen, meervoudig geluk, iets nieuws staat voor de deur, kans op zwangerschap, goede sociale relaties, gelukkig huwelijk, studie wordt voltooid, warmte, optimisme, levensvreugde

 

XX Het Oordeel

 

Opstanding, uitkomst, wedergeboorte, verzoening, ontwaken, einde zelfhaat, opstaan uit de dood, verjonging, vernieuwing, opgang, vooruitgaan, noodzaak tot vergeving, verbetering positie, kans op ‘bevalling’, ontwikkeling, promotie, herrijzenis, transformatie

 

XXI De Wereld

 

Positieve levenshouding, openbaring, vervulling, einde van het oude en begin van het nieuwe, voltooiing, slotfeest, erkenning, beloning, completering, verzekerd zijn van succes, bewondering van anderen, perfectie, capabel, vooruitgang wordt gevonden, nieuwe wereld, reizen, mogelijkheden dienen zich aan, mogelijk emigratie, resultaat van inspanning, belonen voor hard werken, het eeuwige leven, gelukkige tijden

 

 
Links

 

 

 

U kunt hier online sieraden bestellen: Louisa's Design en andere merken sieraden

 

 

Medium Ferry

 

Winworld Platform

 

Meer Links

Gastenboek

Teken Mijn Gastenboek

Maanfases

Maanfases

Bekijk de huidige maanfases

Overige
Copyright © 
Tarotiste Louisa
Laatst bijgewerkt:
16 september 2013

 

Copyright © Tarotiste Louisa
Laatst bijgewerkt: 16 september 2013